Search
Close this search box.

היחידה לכניסה להוראה

לכתחילה – יחידת התמחות וכניסה להוראה

הרבי המהר"ש הרביעי בשלשלת נשיאי חב"ד, קבע מושג חדש בעולמה של חסידות חב"ד – "לכתחילה אריבער" – לכתחילה מלמעלה . וכך אמר: העולם אומר, שכשאשר אי אפשר לעבור מלמטה (בגלל מכשול, מדלגים מעליו ו) עוברים מלמעלה. ואילו אני סבור, כי מלכתחילה יש ל(דלג ו) לעבור מלמעלה.

כלומר: כאשר מדובר בכל מה שקשור לתורה ומצוות, הגישה מלכתחילה צריכה להיות כזו שהיא מעל ומעבר לכל הקשיים והמכשולים.

לכתחילה – בתחילת דרכה של המתמחה בשליחות החינוכית היא תקבל ליווי וסיוע לקליטה מיטבית בשדה החינוך וההוראה לאורך השנה כולה, שיש לו השפעה מכרעת על התמדתה של המורה החדשה בהוראה, גיבוש תפיסת התפקיד, פיתוח זהות מקצועית והעצמת תחושת השליחות החינוכית תוך דילוג על הקשיים והמכשולים.

מהי שנת ההתמחות?
שנת ההתמחות – סטאז', היא שנת ההוראה הראשונה בבית הספר או בגן הילדים. בסיומה של שנה זו ועם עמידה בהצלחה בכל דרישות ההתמחות, המתמחה תהיה זכאית לרישיון הוראה המעניק לה אישור לעסוק במקצוע ההוראה במערכת החינוך בישראל.

כל המידע הנדרש על מנת לסיים בהצלחה את שנת ההתמחות כאן באתר

צווות היחידה

הגב' דבורה פרוס

ראש יחידת התמחות וכניסה להוראה  

הגב' עדי לחיאני

רכזת מורים חדשים וחונכים

הגב' יפה אלקיים

מזכירת היחידה

דרושות להוראה

מידע שימושי

הדרכה למילוי טופס הסטאז'

אתר סטאז' קל

בקשה לקבלת רישיון הוראה

בקשה לקבלת רישיון הוראה אתר סטאז' קל ←

 • הדרכה למילוי טופס בקשה להענקת רישיון בהוראה:
 • יש לוודא כי טרם הגשת הבקשה אישורי השכלתך ואישור על עמידתך בשנת ההתמחות מעודכנים במערכות משרד החינוך, המידע מצוי בפורטל עובדי הוראה באיזור האישי.
 • אם אישורי השכלתך אינם מעודכנים במערכות משרד החינוך, עליך לעדכנם בתחום כוח אדם בהוראה במחוז אליו הנך משתייכת. אפשרי ע"י פתיחת פנייה בפורטל, לבקש לעדכן השכלה ולצרף את המסמכים המעידים על כך.
 • לאחר מכן יש לשלוח את טופס הבקשה עם פרטים מלאים וכתובת מדויקת +אישור סיום את סדנת הסטאז'.
 • רישיון ההוראה יונפק ועדכון על כך ניתן יהיה לראות בפורטל עובדי הוראה, הרישיון ישלח בדואר ישראל לכתובת המופיעה על גבי טופס הבקשה.
 • טופס בקשה להענקת רישיון עיסוק בהוראה ←

הפקת אישור הצלחה בתום הסטאז'

אופן הפקת אישור מקוון ←

 • אישור הצלחה בתום הסטאז' ניתן להפיק רק לאחר שמנהל המוסד שבו התמחית שיגר את ההערכה.
 • עלייך להיכנס לקישור אופן הפקת אישור מקוון תתבקשי להזדהות ולאחר מכן בחרי ב-בחירת אישורים להפקה בתחתית העמוד.
 • בחרי באישור הצלחה בתום שנת ההתמחות (סטאז').
 • לחצי על הפקת אישור.

החזר הלוואה מותנית

הפיכת הלוואה מותנית למענק

עם סיום שנת העבודה יש להעביר את האישורים הבאים למייל adifa@education.gov.il לפקס 073-3935185 או בדואר לגב' עדי פחימה, משרד החינוך, כנפי נשרים 15, גבעת שאול ירושלים, 91911, טלפון 073-3935127.

 • תעודת בוגר תואר ראשון (BA) + תעודת הוראה
 • אישור העסקה על כך שלימדת במוסד המוכר על ידי משרד החינוך ובהיקף משרה שהתחייבת ללמד. עליך להציג אישור חתום ממנהל/ת המוסד, שיכלול את תאריכי תחילה וסיום עבודתך וכן את היקף המשרה שהתחייבת ללמד.
  לתשומת ליבכן, צירוף כל האישורים חיוני לשם מחיקה בפועל של ההלוואה שניתנה והפיכתה למענק עבור הסטודנט. רק לאחר קבלת התואר (זכאות לתואר) תוכלי לקבל את הפטור להלוואה המותנית.
 • הפיכת הלוואה מותנית למענק