Search
Close this search box.

ללמוד וללמד

בשלהי חודש תשרי האחרון נתבקשה מרת רבקה חפר ז"ל לבית עולמה והיא בת 90 שנים. הגב' חפר ראויה למקום של כבוד והדר על לוח הזיכרון המוזהב של בית רבקה, לא רק מפני שהיא עצמה עבדה במוסד ושימשה בו אשת הוראה מוערכת, אלא גם ובעיקר משום שבמשך כל שנות נישואיה הייתה ה'עזר כנגדו' של המנהל האגדי הרב שמואל חפר ז"ל. ללא תמיכתה המתמדת בו ובעשייתו, ובלי הנכונות שלה להקריב את שלוות החיים שלה ושל ילדיה על מזבח עסקנותו הציבורית הענפה ובראשה ניהול ופיתוח בית רבקה, האימפריה החינוכית האדירה הזו לא הייתה מתפתחת ומגיעה לממדיה הנוכחיים • שלו ושלנו, שלה