היום החשוב בחיינו

הרב שבתי סלבטיצקי במסה מרתקת על ערך הזמן וניצולו ועל הקשר המובהק של סוגיית הזמן למהות חיינו

זזה משם לכאן

בצעירותה היא הצביעה לשמאל הרדיקלי והפגינה ברחובות נגד "החרדים" ו"הכפייה הדתית". אבל יום אחד היא נקלעה
בניגוד לרצונה לשיעור חסידּות ומאז כל עולמה התהפך. המרצה זיזי קאוזמן במסע חיים מלא תובנות

לגעת בגווילי כתב ידו של משה רבנו

הרבי לא גרס עריכת טקסים מַלכותיים כחיקוי ל'מעמד הקהֵל' בבית המקדש, אבל קרא ליישם בסביבתנו את המסרים התוכניים העומדים ביסוד מצווה זו. הרב סופר במשא מרתק על יישום מצוות הקהל בימנו

אגרת הרבי אל הרב חפר ז"ל

מכתב מיוחד שקיבל הרב חפר ז"ל
ממחיש עד כמה תלמידות 'בית רבקה'
יקרות וחשובות עד כי הרבי נתן דעתו הקדושה
גם על ענייני השידוכין והמגורים שלהן

זה לא רק גן

מקצוע הגננות מצוי עתה בעיצומה של תאוצה קונספטואלית ותדמיתית מרחיקת לכת, שאחד מביטוייה הוא פתיחת 'מגמת מצויינּות' בתוך המסלול לגיל הרך.

עשתה את המֵרב

זהו סיפורה יוצא הדופן של ילדה לא יהודייה מצ'רניגוב העולה לארץ עם אמא, הן מתגיירות. האמא כותבת ספרים בחסידות והבת מרצה לחינוך במכללת בית רבקה.

ללמוד וללמד

בשלהי חודש תשרי האחרון נתבקשה מרת רבקה חפר ז"ל לבית עולמה הגב' חפר ראויה למקום של כבוד והדר על לוח הזיכרון המוזהב של בית רבקה

החוסן הנפשי ואני מחקר

יצאנו במחקר להתחקות אחר החוסן הנפשי של הסטודנטיות במכללה, בעקבות התפרצות וירוס הקורונה שגבה מחיר בזיקה לרווחה הנפשית של הפרט.

הביטול ואני

הרב יצחק קפלן, מרבני המכללה, מוביל אותנו במשעולי
הביטול החסידי ומוכיח לנו כי זה צועד
שלוב זרוע עם הדרישה מכל אחד ואחת
מאתנו להכיר ביכולותיו וכישרונותיו
ולהביאם לידי ביטוי מקסימלי