זה לא רק גן

זה לא רק גן- זה בית חב"ד

מקצוע הגננות מצוי עתה בעיצומה של תאוצה קונספטואלית ותדמיתית מרחיקת לכת, שאחד מביטוייה הוא פתיחת 'מגמת מצויינּות' בתוך המסלול לגיל הרך.


לא כל אחת תוכל להתקבל למגמה, אבל מי שציוניה והריאיון האישי שתעבור יאפשרו לה זאת, תיהנה משורה של שדרוגים והטבות ובכלל זה מלגת לימודים נדיבה לשלוש שנים.


אך מעל הכול מדובר בשליחות בלתי רגילה עם פוטנציאל השפעה אדיר של מנהלת הגן על עשרות משפחותיהם של התלמידים • צו השעה