החוסן הנפשי ואני מחקר

מגפת ה- 19- COVID גבתה מחיר בזיקה לרווחה הנפשית של הפרט. במוסדות חינוך המהווים גם מפגש חברתי-קהילתי, אתגר הקורונה התבטא בתחושת בדידות ובערעור חוסנו האישי של הסטודנט. יצאנו במחקר להתחקות אחר החוסן הנפשי של הסטודנטיות במכללה.

הבנות התבקשו לתאר את אתגרי התקופה: הבדידות החברתית, , ההתחככות המשפחתית, והשהייה הביתית. כל זאת לצד החוסן הנפשי שנמדד בממדי עצמי ומשמעות החיים.

ממצאי המחקר האיכותני מפתיעים ומציגים הון חברתי ייחודי לחברה שלנו, המהווה בסיס איתן לחוסן נפשי. מוזמנים להציץ, ולקבל על הדרך, טיפים לשהות מהנה ומעצימה לכל בני המשפחה.

הסטודנטיות ציינו בהערכה את הקשר שלהן לחברי סגל במכללה ודאגתם

לרווחתן. הן הביעו תודתן כלפי הפעילות החברתית, בעיקר זו המיועדת

להתפתחותן החסידית, והמהווה כן שילוח לחיים בעתיד.