הביטול ואני

 

 

האם התביעה ל"ביטול" מחלישה או מייאשת או אולי דווקא מוסיפה כוח ומעצימה, ובעצם מה טיבו של אותו "ביטול" שהחסידות כה מרבה לדבר עליו. כדי להשיב על כך יהיה עלינו לעלות  על מרכבה שתנוע בשיא מהירותה, ובדרך גם לצלם תמונה אחת, שתביע ותשפיע יותר מאלף מילים.

 

הרב יצחק קפלן, מרבני המכללה, מוביל אותנו במשעולי הביטול החסידי ומוכיח לנו כי זה צועד שלוב זרוע עם הדרישה מכל אחד ואחת מאיתנו להכיר ביכולותיו וכישרונותיו ולהביאם לידי ביטוי מקסימלי