שבוע עבודה מעשית

שבוע התנסות מעשית רצופה

בימים שני עד רביעי כ"ג- כ"ה טבת, סטודנטיות שנה ב' תצאנה ל-3 ימים מרוכזים בבתי הספר המאמנים במסגרת תוכנית 'אקדמיה כיתה'.

הסטודנטיות תמסורנה שיעורים, תפעלנה פרויקטים מיוחדים ותערוכנה פעילויות סיכום של השהות שלהן בביה"ס במסגרת התוכנית.