Search
Close this search box.

לימודי גברים

לימודי הוראה לגברים

מכללת בית רבקה מקיימת מסגרת של לימודי הוראה לגברים.  הלימודים מתפרסים על פני שלוש שנים, ובסיומם מקבלים הלומדים שעמדו בכל המטלות הלימודיות, תעודת הוראה מוכרת על ידי משרד החינוך, שמאפשרת השתלבות בבתי ספר רשמיים, כמורים מן המנין.

כמו כן, מקיימת המכללה קורסי השתלמויות, שמעניקים קידום לעובדי הוראה, וכן קורס הוראה מתקנת שמאפשר התפתחות מקצועית משמעותית לעוסקים בתחום החינוך.  

לפרטים ולהרחבה אודות המסלולים השונים ניתן לפנות:

מרכז היחידה הרב דוד פינסקי

0546661408

(לאחר השעה 16:00 בלבד)

 

היחידה ללימודי גברים

03-9602349

פקס: 03-9602377

limudim1@rivka.org.il