תקצירי קורס הוראה בביה”ס יסודי

תקצירי קורסים הוראה בבית ספר יסודי

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שימוש במשחק במהלך הלמידה מביא לשימוש מיטבי במיומנויות וכישורים רבים הנדרשים במאה 21- . למידה משחקית כוללת בתוכה: למידה פעילה, יצירתית, מאתגרת וחווייתית כזו שמשאירה  חותם לאורך שנים רבות. במהלך הקורס הסטודנטיות יכירו את עולם המשחקים לסוגיו ויעסקו בחשיבותו המכרעת לגבי ההתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית- חברתית והסנסומוטורית אצל ילדים. 

במסגרת הקורס הסטודנטיות ילמדו מגוון מודלים לפיתוח משחקים ויפתחו בעצמם משחקים לימודיים בהתאם לנושאים השונים.  יעמדו על תפקיד המורה בפיתוח סביבה מזמנת משחק. *חשוב לציין: עיקרון חשוב בקורס הוא למידת הנושאים עצמם באמצעות משחקים – התלמידות עצמן  תתנסנה במהלך הקורס במשחקים לימודיים.קורס שהוא חוויה אמיתית.

קריאה וכתיבה הן מיומנויות מורכבות המבוססות על תחומי התפתחות שונים. הקורס יעסוק בהתפתחות הכישורים הנחוצים לשליטה מלאה ברכישת הקריאה והכתיבה.כמו כן, נתמקד בקשיים בקריאה וכתיבה – כיצד הם באים לידי ביטוי, והכרת דרכים לטיפול והתערבות בקשיים אלו. 

בנוסף: הסטודנטית תכיר את השלבים בהטמעת תפילה מתוך סידור. וראשית לימוד מקרא מתוך החומש.

 

הקורס יתמקד בחשיבות ההקניה של אסטרטגיות למידה, שמסייעות לפתח את היכולת להגדיר מצבים, מטלות, בעיות ולהגיב בצורה מתאימה. בחירת הטקטיקות או המיומנויות הנדרשות יכוונו על ידי בחירת האסטרטגיה.

בקורס יחשפו הלומדים לאסטרטגיות למידה שונות בתחום הבנת הנקרא, קריאה, הבעה בכתב, ופיתוח חשיבה מטה קוגנטיבית ועוד. הקורס יפתח בקרב הלומדים את יכולת ההוראה והלמידה שלהן בצורה שיטתית תוך שימוש נכון באסטרטגיות הוראה ולמידה

הקורס יעסוק בדרכי הטמעה של אסטרטגיות והפיכתן לדפוס עבודה קבוע ויינתנו כלים להוראה מיטבית של האסטרטגיות- העברת ידע מול הבניית ידע ונעמיק בפיתוח תהליכי חשיבה תוך שימת דגש על הכוונה עצמית של הלומד ופיתוח חשיבה מטה קוגנטיבית.

הקורס עוסק בהבנת המשמעות של תהליכים חברתיים – רגשיים והשפעתם על הגברת החוסן והצמיחה האישית והבינאישית בקרב הלומדים. בקורס נתנסה גם בכלים השלכתיים שמסייעים ותורמים למרחב הרגשי חברתי. מטרת הקורס לאפשר לסטודנטיות לגלות בעצמן  כוחות נוספים, שיסייעו להן להרחיב את יכולת ההשפעה וההוראה שלהן

הקורס מועבר כסדנא ומשלב התנסות חווייתית וידע תיאורטי.

הקורס יעסוק בהוראת הקריאה והכתיבה. מטרת הקורס היא להכיר את התהליכים את הקוגנטיביים והתפתחותיים המשפיעים על רכישת הקריאה והכתיבה, להכיר מודלים וגישות שונות להקניית הקריאה והכתיבה.

הקורס יחשוף בפני הסטודנטיות את עושרה של השפה העברית על כל גווניה והמבנה היחודי שלה  יערוך היכרות עם סופרים, יוצרים ומשנתם ויעצים את אהבת הקריאה והתפתחות השפה לדור הבא, תוך הכרת סוגות מרכזיות בספרות ילדים

הקורס נועד להכשיר סטודנטים בשלל דרכי ההוראה המותאמות לתלמידים המתקשים במתמטיקה בבית הספר היסודי. הקורס יעסוק באיתור קשיים בחשבון ואפיונם, בלימוד שיטות ועקרונות של הוראה מותאמת בחשבון ובניית תכנית עבודה והתערבות מותאמת לפרופיל התלמיד.

הקורס תכנון לימודים בחינוך לשוני הינו קורס בסיסי, חיוני ומכונן בהכשרה להוראה,

קורס זה מניח את התשתית להבנת תפקיד המורה במאה ה 21, להכרה והבנה של תהליכי תכנון בלמידה בכלל ובדגש על חינוך לשוני כמובן.

הקורס מקנה ראיה רחבה על מרכיבי השפה ומעניק את היכולת לבצע התאמות ושימוש מושכל בתוכנית הלימודים על מנת לקדם, לפתח ולטפח תלמידים ברי-אוריין המצליחים להגיע להישגים גבוהים ומצוינות בלמידה בזכות תהליכי למידה והערכה מיטביים.

בקורס נקבל הכשרה ועידוד לחשיבה יצירתית הלכה למעשה במקצועות רבי המלל. נתרגל חשיבה יצירתית בשיעור ונרכוש כלים איך לעודד ולגלות חשיבה יצירתית אצל התלמידים. נרכוש יכולת ליצור דברים ורעיונות חדשים ולהוציאם אל הפועל, יכולת לתכנן לפתור בעיות לשנות ולהשתנות וכל זאת מתוך מקצועות רבי המלל. שילוב מיומנויות אלה במקצועות רבי המלל הופכים את השיעור למעניין, לקסום ועוזרים לתלמידים להשתלב בתהליכי למידה בהצלחה ומתוך תחושת מסוגלות רבה יותר.

בקורס זה תכיר הסטודנטית את תכנית התקשוב להתאמת מערכת החינוך למאה 21  ויישומה בבתי הספר. שילוב פדגוגיה דיגיטלית מיטבית בסביבה חדשנית באופן המקדם ומעודד למידה משמעותית, מגוונת ,  מהנה יותר ורלוונטית לעולמם של התלמידים. שילוב ושימוש מושכל בכלים דיגיטליים בתהליכי הוראה, למידה והערכה. חשיפה למיומנויות המאה 21 תוך דגש על חשיבה מסדר גבוה , שיתופיות ושילוב אוריינות מחשב ומידע( Cil) בפעילויות לימודיות .

 הסטודנטית תיחשף לתפקידי המורה מקוון בשילוב המחשב בהוראה מתקנת בדגמי הוראה שונים ומותאמים, תפיסות ותובנות חדשניות, בהתאמה לתשתית הטכנולוגית.  כיצד לשלוט בכלים המתוקשבים והטכנולוגיות המסייעות  להוראה  מתקנת ברמת תפעול, יחד עם שילובם בהוראה בכיתה והבנת הערכים המוספים שהם מזמנים בלמידה בכיתה הטרוגנית.

הוראה בינתחומית או רב תחומית היא שם למגוון דרכי הוראה ולמידה המחברות בין מרכיבים מובחנים של שתי דיסציפלינות או יותר ליצירת ידע, דרכי פעולה או ביטויים אמנותיים חדשים כאמצעי להתמרה והבנייה מחדש של ידע, פתרון בעיות אמיתיות ופיתוח חשיבה יצירתית וביקורתית וכן הטמעת ערכים.

 במסגרת הקורס התלמידה תלמד ותתנסה  בלמידה אינטגרטיבית המבוססת על המודל הרב תחומי.

כאשר כל תוכן ספרותי ידון במגוון תחומי דעת. החשיפה החוויתית לשיטה דרך סוגות  וז'אנרים שונים תפתח יחס חיובי לשיטה באופן שתגרום לתלמידה להשתמש בה בעתיד.

 

בקורס זה, הסטודנטיות תזהנה בסגנון הייחודי של הסיפור המופיע במקרא, תלמדנה  להעמיק  בו, תכרנה  את הדמויות המופיעות בו  ותתמצאנה  בדרך הוראתו בכיתה.

העקרונות העומדים בבסיס התפיסה הרווחת כיום במערכת החינוך בארץ ובעולם הינם שוויון ושילוב. מתוך אמונה כי לכל ילד מגיעה הזכות לחינוך ובהתאם לערכים אלו, מערכת החינוך משתנה בשנים האחרונות ומתאימה את עצמה לערכי המאה ה-21.קורס זה יעסוק בשינויים החלים במערכת החינוך, 

בילד עם הצרכים המיוחדים ומשפחתו וכן בסוגים שונים של לקויות: אוטיזם, לקויות למידה, לקות ראייה ולקות שמיעה ועוד. במהלך הקורס נרכוש כלים להתמודדות עם הצרכים השונים של הילד המשולב, כלים להתמודדות עם משפחתו של התלמיד ועם חבריו לכיתה על מנת ליצור שילוב מיטבי.

קורס זה מקנה לסטודנטית אוריינות אקדמית בשילוב מיומנויות המאה ה-21, הסטודנטית תרכוש יכולת איסוף ואחזור מידע, פיתוח יחידת הוראה מתוקשבת תוך שימוש מושכל בכלים דיגיטליים חדשניים, תיכנון וביצוע מחקר תוך הסקת מסקנות רפלקטיביות.

קורס זה מקנה לסטודנטית אוריינות אקדמית בשילוב מיומנויות המאה ה-21, הסטודנטית תרכוש יכולת איסוף ואחזור מידע, פיתוח יחידת הוראה מתוקשבת תוך שימוש מושכל בכלים דיגיטליים חדשניים, תיכנון וביצוע מחקר תוך הסקת מסקנות רפלקטיביות.

הקורס מקדם את תפיסת ההוראה המותאמת הכוללת: הכלה, וקבלת כל לומד על כישוריו, יכולותיו, וראייתו כיחידה שלמה בעלת פוטנציאל למימוש, מתוך תובנה שאין אנו יודעים מהן גבול יכולותיו. הסטודנטית תכיר מגוון שונות בתלמידים ותרכוש כלים מגוונים העונים לרמות ולצרכים השונים של כל לומד. הסטודנטית תפעל בהכרה שזכותו של כל לומד ליהנות  מתחושת ערך והצלחה ביחס לעצמו.

העקרונות העומדים בבסיס התפיסה הרווחת כיום במערכת החינוך בארץ ובעולם הינם שוויון ושילוב. מתוך אמונה כי לכל ילד מגיעה הזכות לחינוך ובהתאם לערכים אלו, מערכת החינוך משתנה בשנים האחרונות ומתאימה את עצמה לערכי המאה ה-21.

קורס זה יעסוק בשינויים החלים במערכת החינוך, בילד עם הצרכים המיוחדים ומשפחתו וכן בסוגים שונים של לקויות: אוטיזם, לקויות למידה, לקות ראייה ולקות שמיעה ועוד. במהלך הקורס נרכוש כלים להתמודדות עם הצרכים השונים של הילד המשולב, כלים להתמודדות עם משפחתו של התלמיד ועם חבריו לכיתה על מנת ליצור שילוב מיטבי.