תקצירי קורסים מתמטיקה חט"ב

מתמטיקה חט"ב

.

אלגברה לינארית I
תקציר: הקורס מתחיל עם הגדרת המושג של שדה והיכרות עם דוגמאות של שדות אינסופיים וסופיים ובהמשך עוסק באלגברה של מטריצות ויישומים של מטריצות לפתרון מערכות משוואות לינאריות.
אלגברה לינארית II
תקציר: זהו המשך של הקורס אלגברה לינארית I ועוסק במרחבים וקטוריים, תתי מרחב, ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים של מטריצות.
חשבון דיפרנציאלי א'
תורת הקבוצות
מתמטיקה בדידה
פדגוגיה להוראת האלגברה בבית הספר העל יסודי


הוראת גיאומטריה אוקלידית בביה"ס העל יסודי א
תקציר: גיאומטריה היא מענפי המתמטיקה העתיקים ביותר. יותר מאלפיים שנה גיאומטריה זו שפה מיוחדת שבה לומדים פיתוח לוגי ותורת ההוכחות.
הגיאומטריה חשובה להכרת העולם שסביבנו ולהתמצאות בו. עולם שבו יש גופים וצורות. ההכרות עם עולם זה מסייעת להתמצאות במרחב. העיסוק בקשרים והצורות הגיאומטריות מאפשר פיתוח מחשבתי, לוגי וויזואלי.
מדובר בקורס התחלתי בו נלמד את האקסיומות של אוקלידס והילברט והקשר בין המשפטים הנלמדים בתיכון לאקסיומות אלו שהן יסודות הגיאומטריה האוקלידית.
מטרת הקורס להקנות לתלמידות פיתוח מיומנות לחקור ולהשתמש ברעיונות הגיאומטריים השונים, ידע וכלים להעצמת הוראת הגאומטריה בביה"ס העל יסודי.

הוראת גיאומטריה אוקלידית בביה"ס העל יסודי ב
תקציר: מדובר בקורס ההמשך לחלק הראשון הנלמד בסמסטר א' העוסק בגיאומטריה אוקלידית.
בקורס זה נמשיך ונוכיח משפטים חדשים שאינם נמצאים בתוכנית הלימוד בביה"ס העל יסודי והעמקה לתכונות גיאומטריות הידועות לנו.
מטרת הקורס להקנות לתלמידות העשרת הידע במשפטי גאומטריה אוקלידית, יכולת פיתוח מיומנות להוכחת משפטים חדשים שלא נלמדו עד כה, פיתוח מחשבתי וביצוע חקר דינמי, שימת דגש על חשיבות ההנמקה בהוכחות בגיאומטריה.
פדגוגיה ודדקטיקה של הוראת יסודות הנדסה אנליטית בביה"ס העל יסודי
פדגוגיה ודידקטיקה של הוראת טריגונומטריה בביה"ס העל יסודי
תקציר: בקורס זה מתבוננים בתכנית הלימודים התיכונית בטריגונומטריה מנקודת מבט מתקדמת. בקורס ייעשה שימוש בכלים טכנולוגיים, יוצגו הוכחות מגוונות לתכונות ולזהויות מוכרות תוך הדגשת מעברים בין ייצוגים – חזותי, גרפי, אלגברי.
מספרים מרוכבים
תורת הוקטורים
הנדסה אנליטית מתקדמת
שילוב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה
תקציר: במסגרת הקורס הסטודנטיות יכירו ספרות מחקר בנושא של שילוב טכנולוגיה בהוראה. הקורס יתמקד בעיקר בשילוב תוכנת Geogebra ויעסוק בזיהוי הערך המוסף של שילוב הכלי הטכנולוגי בהוראת מתמטיקה ובבנייה הלכה למעשה של יישומונים בנושאים שונים הרלוונטיים לתוכנית הלימודים בעל יסודי.
מתודיקה של הוראת המתמטיקה 1
תקציר: הקורס עוסק בהיבט הפדגוגי-דידקטי של הוראת המתמטיקה, עם מבט בוחן אל פרקטיקת ההוראה בבתי הספר. במטרה לפתח ולגבש אצל הסטודנטיות ידע לגבי גישות ושיטות הוראה שונות ויכולת תכנון והערכה של אסטרטגיות הוראה.
תורת המספרים
בניות הנדסיות
תקציר: המתמטיקאי אוקלידס ביסס ופיתח גיאומטריה המבוססת על מספר קטן ככל האפשר של הנחות יסוד. הנחות אלו כללו שרטוט ישרים בעזרת סרגל (ללא מידות) ומעגלים בעזרת מחוגה.
בעקבות כך עלה הצורך לבצע בניות גאומטריות המבוססות על הנחות היסוד והמשפטים שהוכחו. הבניות נעשו בעזרת סרגל בלבד, מחוגה בלבד וכן בניות המאפשרות שימוש בסרגל ומחוגה בלבד.
בקורס זה נלמד לבצע בניות הנדסיות בכלים אלו ונבסס אותן על הגדרות ומשפטים ידועים.
מטרת הקורס להקנות לתלמידות יכולת פיתוח מחשבתי, ויזואלי וחזותי של צורות גאומטריות, חשיבה דדוקטיבית ודיוק בתחום הגיאומטריה בביה"ס העל יסודי.
לוגיקה מתמטית
בעיות נבחרות באלגברה
בעיות נבחרות בהנדסת המישור
הנדסת המרחב
בעיות נבחרות בהנדסת המרחב
הסתברות
מתודיקה של הוראת המתמטיקה 2
הסטוריה של תולדות המתמטיקה
שילוב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה
שיטות מחקר כמותיות ואיכותיות בחינוך המתמטי
אוריינות אקדמית
חשבון דיפרנציאלי ב'
אנליזה נומרית
אלגברה מודרנית I
אלגברה מודרנית II
מבוא לסטטיסטיקה
מתודיקה של הוראת מתמטיקה 3
הערכת הישגים במתמטיקה
סמינריון בחינוך מתמטי (מחקרי)
הוראת מתמטיקה בכיתה הטרוגנית (אולי לא יתקיים)
נושאים נבחרים באנליזה
משוואת דיפרנציאליות רגילות
מבוא לטופולוגיה
הכרת אתרים ותוכניות ממוחשבות להוראת המתמטיקה
סמינריון במתמטיקה (עיוני)