מידע לסטודנטית

מידע לסטודנטית

לרשות הסטודנטית ניצב צג אלקטרוני בכניסה למכללה ובו מידע יומי עדכני על שמות הקורסים, שמות המרצים ומספרי כתות הלימודים.
מידע שוטף על ציונים, אירועים, בחינות ועוד, מתפרסם באתר המכללה ואף נשלח במסרונים לטלפונים ניידים.

בעלי תפקידים במכללה

חדר עריכה

מינהל לומדים

הסעות לתלמידות

חדר מדעים

ועדת סטטוס

מעונות לתלמידות

מעבדות מחשבים

לו"ז השיעורים

מצוינות עבודה מעשית