תוכנית רג”ב למצוינות

תוכנית רג"ב למצוינות

מובילת רג"ב ד"ר דינה אורנשטיין

dinaorenstein@gmail.com

שעות קבלת קהל:

ימי ראשון בין השעות 14:30-13:00 בתיאום מראש

רכזת רג"ב ד"ר חנה סגל

hanasegal2@gmail.com

 

 שעות קבלת קהל:

ימי שני בין השעות 16:00-17:30 בתיאום מראש.

תנאי הקבלה האפשריים לתכנית:

 1. הצטיינות אקדמית – בעלות ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 650, ציון מסילה* 5.5 ומעלה. (ניתן להתקבל גם עם ציון פסיכומטרי 660 ומעלה +זכאות לתעודת בגרות וציון מסילה 5.5 ומעלה)
 2. הצטיינות חברתית ואקדמית – סטודנטיות המוכיחות הצטיינות ערכית – חברתית מיוחדת, בעלות ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 630 ומעלה וציון מסיל"ה 5.5 ומעלה.
 3. הצטיינות במבחני התאמה להוראה – סטודנטיות בעלות ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 615 עד 630 והצלחה יתרה במבחני מסיל"ה: ציון 7 ומעלה.
 4. מקצועות מועדפים**: סטודנטיות בעלות ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 615 ומעלה וציון מסיל"ה 5.5 ומעלה.

*מסיל"ה – (מיון סטודנטים ייעודי ללימודי הוראה). במבחני מסיל"ה נבדקת התאמתן של הסטודנטיות לרוח התכנית לאור התרשמות מאישיותן ונכונותן לקבל על עצמן את המחויבויות לאתגרי התכנית.

** מתמטיקה, אנגלית, מדעים, הוראה וחינוך לבית ספר יסודי ומוזיקה.

בנוסף על האמור בסעיפים 1 -4,

 • נדרשת עמידה בהצלחה בפני ועדת קבלה מכללתית ומכתב מלווה של המועמדת.
 • ההחלטה הסופית על קבלה לתכנית רג"ב תהיה באישור ראשת התכנית הארצית.
 • קליטה במקצועות שהדרישה להם במערכת החינוך נמוכה מאד – תהיה מוגבלת.

סדרי הרשמה

 1. עם הגעת ציוני הבגרות הסופיים, יש להעביר את טופס הזכאות לבגרות, לגב' חוה הלפרין, רכזת מינהל לומדים. ולוודא שציון הפסיכומטרי מדווח למכללה.
 2. לכל המועמדות יחושב ציון התאמה. למעומדות שימצא ציון מתאים ישלחו הודעות על מבחן מסילה ובמקביל תדריך לזימון מועד למבחן מסילה.
 3. המועמדות תוזמנה לראיון אישי עם ועדה מכללתית.
 4. לאחר הועדה המכללתית תכתוב רכזת התכנית המלצה על המועמדת, ויצורף לכך מכתב מלווה של המועמדת.
 5. ההחלטה הסופית על קבלה לתכנית רג"ב תהיה באישור ראשת התכנית הארצית.
מובילת רג"ב: ד"ר דינה אורנשטיין

ראש התכנית: ד"ר חנה סגל
Hanasegal2@gmail.com

מזכירות התכנית 

מענה טלפוני: 03-9602312  
Segal_S@rivka.org.il