תוכנית רג”ב למצוינות

תוכנית רג"ב למצוינות

רכזת התוכנית ד"ר חנה סגל

hanasegal2@gmail.com

 

 שעות קבלת קהל:

ימי שני בין השעות 16:00-17:30 בתיאום מראש.

להורדת התוכנית המלאה >>

 

תכנית רג"ב מצוינות להוראה פועלת בכל המכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה. התכנית קמה במטרה לאתר סטודנטיות איכותיות, בעלות מוטיבציה למעשה החינוכי בדרכם להיות מורות מצטיינות, בעלות רצון ומסוגלות להשפעה מקצועית וחינוכית רחבה וארוכת טווח במערכת החינוך. תכנית רג"ב במכללות האקדמיות לחינוך שואפת לקדם את החינוך בישראל באמצעות הכשרה, טיפוח וקידום של מורים ומורות מצוינים, בעלי השפעה מקצועית וחינוכית רחבה וארוכת טווח, במטרה לקדם ולטפח קהילת מורים ומורות שיהוו מופת חינוכי, ידגימו מנהיגות מקצועית וחברתית ויתאפיינו בחדשנות יצירתית מעוררת השראה.
לכל מכללה יש את המאפיין המרכזי של תכנית רג"ב, תפיסת העולם של מכללת "בית רבקה" עומדת בזיקה למחויבותה של חסידות חב"ד: חינוך ערכי היהדות והפצתם בכל שכבות העם, כדברי הרבי: "התפקיד העיקרי המוטל על דורנו הוא החינוך". מתוך חתירה למצוינות במערכת החינוך, שוקדת המכללה לטפח קבוצות מורות ייחודיות בעלות יכולת קוגניטיבית גבוהה לצד אישיות חינוכית איתנה ואיכותית, התורמת מכישוריה ומאישיותה לקהילה. ואשר בעתיד, תקדמנה שינויים מערכתיים, חינוכיים, פדגוגיים ולימודיים במסגרות בהן תשתלבנה.

בנוסף למערכת הלימודים במכללה, מתקיימים קורסים ייחודיים לתכנית והתנסות ייחודית בהוראה. כל הקורסים בתכנית כולל פעילויות ההעשרה הסיורים והמפגשים הייחודיים הולמים את יעדי התכנית, שעיקרה, להצמיח מורה מצוינת עתירת ידע פדגוגי וחדורת תחושת שליחות בהוראה ובקהילה, שתתבטא גם בעבודה בשדה החינוך. בתכנית נכללים גם קורסים בלמידה עצמית, בלמידה מודרכת ובהאצה.

מבנה התכנית הייחודית שנה א'

תכנית רג"ב מתקיימת בקביעות בימי שלישי בין השעות 14:00 -17:30

קורסים ייחודיים – תקשוב בהוראה, זהות פרופסיונלית – ימי שלישי

פעילויות העשרה המיועדות לסטודנטים בתכנית- שיתופי למידה חוץ מכללתי – ימי חמישי

מעורבות במכללה – ארגון אירוע מכללתי

מעורבות חברתית –במסגרת מלגות מפעל הפיס

סדנאות רפלקטיביות למעורבות – גב' אורטל דישון – ימי שלישי

שותפות פעילה בכנסים מכללתיים וארציים. כנס מכללתי טבת , כנס בין מכללתי 

 

מבנה התכנית הייחודית שנה ב'

תכנית רג"ב מתקיימת בקביעות בימי שלישי בין השעות 12:00 -17:30, בנוסף  מדי פעם, מתקיימים מפגשים או פעילויות נוספות בימי השבוע.

קורסים ייחודיים – מנהיגות, PBL

פעילויות העשרה המיועדות לסטודנטים בתכנית- הוראת מחוננים ופיתוח ישיבה. ימי שלישי

מעורבות במכללה – ארגון אירוע מכללתי

מעורבות חברתית –במסגרת מלגות מפעל הפיס

סדנאות רפלקטיביות למעורבות – גב' אורטל דישון – ימי שלישי

שותפות פעילה בכנסים מכללתיים וארציים. כנס מכללתי טבת , כנס בין מכללתי טרם נקבע תאריך

 

מבנה התכנית הייחודית שנה ג

 

מכללת בית רבקה – ימי שני מוקדשים במלואם לתכנית רג"ב (בהתמחות מדעים – ישנם קורסים נוספים בדיסציפלינה)

מכללת שאנן – ימי חמישי 4  ש"ש

קורסים ייחודיים – הנהגת כיתה, פסיכולוגיה קוגניטיבית, כשרות – ימי שני

סוגיות תלמודיות – ימי חמישי

עיונים במאמרי חסידות בנושאי חינוך הבית היהודי- ימי חמישי

המורה כמאמנת – מיומנויות אימון למורה -יום חמישי

מיומנויות האמפטיה וההכלה בהוראה – יום חמישי

פעילויות העשרה המיועדות לסטודנטים בתכנית-  מרכז הלב- בר אילן  , הכנה לשדה עם רכזת ההשמה

מעורבות במכללה – סיוע לימודי לסטודנטיות

מעורבות חברתית –במסגרת מלגות מפעל הפיס

סדנאות רפלקטיביות למעורבות – גב' אורטל דישון – ימי שני

שותפות פעילה בכנסים מכללתיים וארציים. כנס מכללתי טבת , כנס בין מכללתי כ"ד באייר

שנה ב- הוראת מצטיינים (מחוננים) לפי דיסציפלינות
ההתנסות הייחודית היא בנוסף להתנסות הרגילה ו מתקיימת בכל דיסציפלינה בנפרד כוללת קורסי העשרה שבועיים לפי דיסציפלינות במתמטיקה, תושב"ע, תנ"ך, מדעים ואנגלית. הסטודנטיות מכינות את הסילבוסים ומעורבות באיתור התלמידות.

 

שנה ג -הוראה מקוונת מרחוק בבית ספר נט
הוראה מקוונת מרחוק מתבצעת בכיתות ב-ט לתלמידות בביה"ס הווירטואלי של ילדי שליחי חב"ד בעולם. חוליות של 5-4 סטודנטיות החלו בהכנת יחידות לימוד על פי רצף הגיוני, יצירתי הנובע מערכים מרכזיים ועיבוד הנושא ברבדים שונים, בהתאמה לשכבת הגיל אותה ילמדו.


5.1. סיורים
במסגרת שיתופי פעולה בינמכללתיים ובמסגרת ההתנסות הייחודית מתקיים סיורים לימודיים חינוכיים.


5.2. כנסים
5.2.1. כנס מכללתי
הסטודנטיות מהתכנית בכל מכללה יקיימו כנס/יום עיון מכללתי אחד בשנה.


מטרת הכנסים המכללתיים היא לאפשר לסטודנטיות בתכנית:
א. להתנסות בלמידה מבוססת פרויקטים/מקום.
ב. ליזום, לארגן ולהוביל אירוע מכללתי גדול.
ג. להתגבש כקבוצה בעלת "גאוות יחידה" וזהות מקצועית של מנהיגות חינוכית מובילה ותורמת.
ד. לחשוף את פעילות התכנית בפני ציבור הלומדים והמרצים במכללה.

 

5.2.2. כנסים בינמכללתיים
במהלך השנה יתקיימו שלושה כנסים בין-מכללתיים, אחד לכל שנתון. פרטים בחוזר רג"ב. תהליך הלמידה, בשיתוף עם אגפים נוספים במשרד החינוך.


5.3. מעורבות חברתית
הסטודנטיות תעסוקנה במשך 3 השנים בפעילות התנדבותית במכללה ובקהילה בהתאם לדרישות התכנית במכללה.
שנה ב – יציאה לשליחות בסמסטר א /או ב ברחבי הארץ או בתפוצות


תנאי קבלה
תנאי הקבלה האפשריים:
1. בעלות ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 650 לאחר ראיון קבלה מכללתי, ולאחר עמידה בוועדת מיון חיצונית מסיל"ה מטעם משרד החינוך וקבלת ציון במבחני המיון 5.5 ומעלה (מסיל"ה – מיון סטודנטים ייעודי ללימודי הוראה). במבחני מסיל"ה נבדקת התאמתן של הסטודנטיות לרוח התכנית לאור התרשמות מאישיותן ונכונותן לקבל על עצמן את המחויבויות לאתגרי התכנית.
2. קיימת גם אפשרות לקבלת סטודנטיות המוכיחות הצטיינות ערכית – חברתית מיוחדת, בעלות ציון משולב (פסיכומטרי+ בגרות) 630 ומעלה וציון מבחני מסיל"ה 5.5 ומעלה.
3. בעלות ציון פסיכומטרי 660 ומעלה, בעלות זכאות לבגרות וציון מבחני מסיל"ה 5.5 ומעלה.
4. בעלי ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 615 עד 630 והצלחה יתרה במבחני מסיל"ה: ציון 7 ומעלה.
5. במקצועות מועדפים: מתמטיקה, אנגלית, מדעים, עברית- יתקבלו גם בעלי ציון משולב 615 ומעלה וציון מסיל"ה .5.5 ומעלה.
6. הצטיינות חברתית ואישית ייחודית: כל מכללה תוכל לקבל עד שלושה מועמדים ללא מבחן פסיכומטרי, שהם בעלי ממוצע בגרות משוקלל מעל 105 ,ציון מסילה 8 ומעלה ובעלי מצוינות אישית וחברתית בולטת. הרכז ישלח לראשת התוכנית הסבר מפורט ביחס לאיכות המועמד ואפשרויות תרומתו למערכת החינוך.


בנוסף על האמור,
7. נדרשת עמידה בהצלחה בפני ועדת קבלה מכללתית ומכתב מלווה של המועמדת.
8. ההחלטה הסופית על קבלה לתכנית רג"ב תהיה באישור ראשת התכנית הארצית.
9. קליטה במקצועות שהדרישה להם במערכת החינוך נמוכה מאד – תהיה מוגבלת.

 

סדרי הרשמה
1. עם הגעת ציוני הבגרות הסופיים, יש להעביר את טופס הזכאות לבגרות, לגב' חוה הלפרין, רכזת מינהל לומדים. ולוודא שציון הפסיכומטרי מדווח למכללה.
2. לכל המועמדות יחושב ציון התאמה. למעומדות שימצא ציון מתאים ישלחו הודעות על מפגש הדרכה למסילה ובמקביל תדריך לזימון מועד למבחן מסילה.
3. המעומדות תוזמנה לראיון אישי עם ועדה מכללתית.
4. לאחר הועדה המכללתית תכתוב רכזת התכנית המלצה על המעומדת, ויצורף לכך מכתב סנגור של המעומדת.
5. ההחלטה הסופית על קבלה לתכנית רג"ב תהיה באישור ראשת התכנית הארצית.

 


ד"ר מלכה אפשטיין
גב' אסתי גופין
גב' נחמי גופין
גב' רלה גרליק
גב' אורטל דישון
ד"ר שלומית דקל
גב' שרה ויסברג
גב' רחל זקס
גב' רחל כהן
גב' חני מרינובסקי
ד"ר חנה סגל
ד"ר גיטה רוקח
ד"ר לאה ריימן
הרב דוד בייטש
הרב חיים פרוס
מרצים אורחים
מנחות סמינריון
ד"ר דינה אורנשטיין
גב' רעות בליניצקי
גב' יפעת בן-נון
ד"ר צירי לבנוני
ד"ר שרה קליין

ראש התכנית: ד"ר חנה סגל
Hanasegal2@gmail.com

 

מזכירות התכנית 

מענה טלפוני: 03-9602312  
Segal_S@rivka.org.il