התמחות חינוך לגיל הרך

התמחות חינוך לגיל הרך

ראש החוג הגב' רבקה מלווב

Rmalov@gmail.com

   שעות קבלת קהל: 
   מענה טלפוני: 050-6289312

 

    סוג התעודה: תעודת ממ"ס בכיר + B.Ed (בשיתוף מכללה אקדמית*)

       * בכפוף לאישור משה"ח והמל"ג 

– הכשרת מחנכות-גננות הפועלות מתוך תחושת שליחות ורצון להשפיע באופן מקצועי ומשמעותי.


– הכשרת מחנכות-גננות הפועלות על פי הוראותיהם ותורתם של רבותינו נשיאנו.


– הכשרת מחנכות- גננות בעלות השקפת עולם חסידית –דתית המהווה מודל חינוכי.


– הכשרת מחנכות-גננות בעלות כישורים, מיומנויות ותפיסות עולם חינוכית המכוונות להבנת עולמו של הילד ולהתאמת העבודה החינוכית לאוכלוסיית         היעד.


– בניית יידע מגוון ועדכני אודות התפתחותו של הילד הרך בתחומי התפתחותו: חושית,  מוטורית, לשונית, קוגניטיבית, רגשית, חברתית, ערכית ועוד.


– מחנכות –גננות בעלות יכולת לעבוד ברגישות ובשותפות עם הורים, עמיתים, צוות.


– מחנכות-גננות אוטונומיות המסוגלות לנתח מצבים מורכבים ולקבל החלטות מתאימות.


– מחנכות, גננות מקצועיות המתעדכנת ולומדות מהשטח.

 

לימודי גיל הרך מאופיינת בתוכנית הכשרה ייחודית:
העוסקת בקידום המודעות העצמית של הסטודנטית באשר לתפיסתה החינוכית, ערכית וחסידית, וגיבוש תמונת ה"אני מאמין" שלה כגננת לעתיד.
בניית ידע תורני חסידי אקדמי כתשתית לאישיותה כגננת.
ביסוס תשתית אקדמית ומעשית בהיבטים התפתחותיים,פדגוגים,ומקצועיים,ומיומנויות הוראה המותאמות לעבודה עם ילדים צעירים .

 

מתווה ארבע שנתי:

הסטודנטיות במסלול זה לומדות 4 שנים
לימודים הכוללים: לימודים תורניים, עיונים ופדגוגיים והתנסות מודרכת בהוראה.

לימודי חסידות ותושב"ע –המהווים יסוד בתשתית הרוחנית ערכית, חסידית של הסטודנטית.
לימודי יסוד והכשרה- המהווים יסודות ללימודים אקדמיים-לשון, אנגלית, אוריינות מחשב ועוד
לימודי חינוך-לימודי פדגוגיה המלווים את ההתנסות המעשית בגני הילדים. העוסקים במכלול המאפיינים ההתפתחותיים של הילד בתחומים השונים: פסיכולוגיה, יצירה, חשיבה, שפה, חינוך ועוד
התנסות במסגרות לגיל הרך- בהן תרחיב הסטודנטית את ידיעותיה בתחומי התוכן המרכזיים אומנויות, חינוך מיוחד,
למודי התמחות לגיל הרך- שיעמיקו את היכרותה של הסטודנטית עם עולם הינקות- והילדות (לידה עד 6) ויכללו היבטים התפתחותיים , קוגניטיביים, רגשיים-חברתיים ומוטוריים הבנת עקרונות וגישות הוראה והתאמת הסביבה לצורכי הילד.

במהלך שנות ההכשרה הסטודנטיות מלוות ע"י הדרכה מקצועית ומסורה של צוות המסלול, מיישמים את הנלמד בשיעורים העיונים והפדגוגיים ומקיימים תהליכים רפלקטיבים על תפקודם ועל התפתחותם המקצועית.

 


התנסות זו מתקיימת במהלך שלוש שנות הלימוד הראשונות ותהיה בטווח הגילאים מגיל שלושה חודשים ועד גיל שש. היכרות עם מגוון המסגרות החינוכיות בגיל הרך, במעונות היום ובגני ילדים
יום ההתנסות המעשית החל משנה א' במסגרות חינוכיות מגוונות – גני ילדים. ימי ד' בנוסף לימי הלמידה העיונים והפדגוגים.
בשנה ב' בימי ד'- בנוסף להתנסות בגנים, סיורים והדרכות במעון.
שנה ג' –התנסות מעשית בימי ד'- במסגרות הגניות.
בשנה ד' – יום לימודים אחד במכללה במקביל להתמחות (סטאז') בגנים.
יושם דגש, בלימודים העיוניים ובעבודה המעשית, על הכרת מסגרות חינוכיות שונות כסביבת חיים למגוון ילדים בעלי רצפים התפתחותיים שונים – פעוטות וילדים. יערכו גם סיורים במעונות יום.

ימי עיון וסיורים מסלוליים.

זכאות לתעודת בגרות.
עמידה בהצלחה באחד ממסלולי הקבלה שלהלן:
מסלול תעודת בגרות איכותית:
קבלה ללימודים על סמך ההרכב והציונים של תעודת הבגרות, ללא מבחן פסיכומטרי בכפוף לממוצע משוקלל של ציוני הבגרות 92 לפחות ו4 יח"ל בבגרות באנגלית בציון עובר לפחות.
מסלול תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי: קבלה ללימודים על סמך ממוצע של ציון הבחינה הפסיכומטרית והציון המשוקלל של תעודת הבגרות (כולל הבונוסים), במשקל של 50% לכל רכיב. הציון המשולב הנדרש לקבלה הנו 540 לפחות. מועמדים ללימודים בעלי ציון משולב (בגרות+פסיכומטרי) 539-525
מבחן קבלה .

הגב' חני וילנקין

הגב' מירב מעטוף

הגב' סיגלית בירנבאום

הגב' יפה שפינר

ד"ר רחל וינקלר

הגב' אסתי גופין

הגב' שלומית דקל

רכזת המגמה: הגב' רבקה מלוב 0506289312                      Rmalov770@gmail.com

 

מדריכה פדגוגית שנה א'-ד"ר רחל וינקלר-0544360065   rwinkler18@gmail.com

 

מדריכה פדגוגית שנה ב'- גב' יפה שפינר 0502489770      y.shpiner770@gmail.com

 

מדריכה פדגוגית שנה ג- גב' חני וילנקין  0525237666       cvilenkin@gmail.com