התמחות חינוך לגיל הרך

התמחות חינוך לגיל הרך

ראש החוג
הגב' רבקה מלוב

Rmalov@gmail.com

שעות קבלת קהל:

מענה טלפוני: 050-6289312

סוג התעודה:

תעודת ממ"ס בכיר + B.Ed (בשיתוף מכללה אקדמית*)

   * בכפוף לאישור משה"ח והמל"ג 

– הכשרת מחנכות-גננות הפועלות מתוך תחושת שליחות ורצון להשפיע באופן מקצועי ומשמעותי.


– הכשרת מחנכות-גננות הפועלות על פי הוראותיהם ותורתם של רבותינו נשיאנו.


– הכשרת מחנכות- גננות בעלות השקפת עולם חסידית –דתית המהווה מודל חינוכי.


– הכשרת מחנכות-גננות בעלות כישורים, מיומנויות ותפיסות עולם חינוכית המכוונות להבנת עולמו של הילד ולהתאמת העבודה החינוכית לאוכלוסיית         היעד.


– בניית יידע מגוון ועדכני אודות התפתחותו של הילד הרך בתחומי התפתחותו: חושית,  מוטורית, לשונית, קוגניטיבית, רגשית, חברתית, ערכית ועוד.


– מחנכות –גננות בעלות יכולת לעבוד ברגישות ובשותפות עם הורים, עמיתים, צוות.


– מחנכות-גננות אוטונומיות המסוגלות לנתח מצבים מורכבים ולקבל החלטות מתאימות.


– מחנכות, גננות מקצועיות המתעדכנת ולומדות מהשטח.

 

לימודי גיל הרך מאופיינת בתוכנית הכשרה ייחודית:
העוסקת בקידום המודעות העצמית של הסטודנטית באשר לתפיסתה החינוכית, ערכית וחסידית, וגיבוש תמונת ה"אני מאמין" שלה כגננת לעתיד.
בניית ידע תורני חסידי אקדמי כתשתית לאישיותה כגננת.
ביסוס תשתית אקדמית ומעשית בהיבטים התפתחותיים,פדגוגים,ומקצועיים,ומיומנויות הוראה המותאמות לעבודה עם ילדים צעירים .

 

 

 

שם הקורס

שם המרצה

ש"ש

שנה

הוראה בינקות ובגן הילדים

המעשה החינוכי בגן-הלכה למעשה

מעטוף מירב

1

א'

המשחק בגיל הרך

גופין אסתר

1

א'

מנהיגות

ווילנקין חנה

2

א'

פתרון קונפליקטים בגן הילדים

ווילנקין חנה

1

א'

הגן העתידי

ווילנקין חנה

1

ב'

סוגיות במעונות ובגן הילדים

שפינר יפה

1

ב'

הוראת סיפורי המקרא בגן

מלוב רבקה

1

ג'

יסודות במדידה והערכה

ווילנקין חנה

1

ג'

למידה מתווכת

בירנבוים סיגלית

1

ג'

סמינריון סוגיות בגן הילדים

לבנוני צירי

3

ג'

פיתוח אקלים מיטבי ופתרון קונפליקטים

 

1

ג'

ציוני דרך בגיל הרך-מעברים במסגרות השונות בחיי הילד

בירנבוים סיגלית

1

ג'

אוריינות שפתית

התפתחות השפה הדבורה

גורליק מרים

1

א'

לקראת קריאה וכתיבה: קשיים התפתחותיים ודרכי טיפול

בורגן אסתר

2

א'

התפתחות השפה הכתובה

בורגן אסתר

1

ב'

שילוב והכלה

אוכלוסיות בחינוך המיוחד

דרחי אסתר

1

א'

ילדים במצבי סיכון ומשבר

מעטוף מירב

1

ב'

פסיכולוגיה

פסיכולוגיה התפתחותית

וסרמן נאוה

1

א'

מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית

סגל חנה

1

ג'

מעשה החינוך

חינוך

טרעגער יוכבד

1

א'

מבוא לפילוסופיה של החינוך וע"פ במשנת חב"ד

שפינר יפה

1

א'

זהות הגננת והגננת כמנהיגה

ווילנקין חנה

1

ג'

מצויינות בהוראה וחינוך בגן הילדים

ווילנקין חנה

1

א'

השליחות בשדה החינוך

גופין אסתר

1

ב'

חינוך למיקוד ולאיכות בתורת חב"ד

קטן פראדי

1

ב'

מנהיגות חינוכית

אלטהויז חיה

1

ג'

שילוב מחשב בהוראה

יישומי מחשב בגן

וויסבערג שרה

1

ב'

מולטימדיה בהוראה

אייזנבך רחל

1

ב'

לימודי העשרה

אוריינות אקדמית

רוקח גיטה

1

ב'

 

מבוא לשיטות מחקר

חייבי ליאורה

1

ב'

 

מבוא לסטטיסטיקה

רוקח גיטה

1

ג'

 

 

 

 


התנסות זו מתקיימת במהלך שלוש שנות הלימוד הראשונות ותהיה בטווח הגילאים מגיל שלושה חודשים ועד גיל שש. היכרות עם מגוון המסגרות החינוכיות בגיל הרך, במעונות היום ובגני ילדים
יום ההתנסות המעשית החל משנה א' במסגרות חינוכיות מגוונות – גני ילדים. ימי ד' בנוסף לימי הלמידה העיונים והפדגוגים.
בשנה ב' בימי ד'- בנוסף להתנסות בגנים, סיורים והדרכות במעון.
שנה ג' –התנסות מעשית בימי ד'- במסגרות הגניות.
בשנה ד' – יום לימודים אחד במכללה במקביל להתמחות (סטאז') בגנים.
יושם דגש, בלימודים העיוניים ובעבודה המעשית, על הכרת מסגרות חינוכיות שונות כסביבת חיים למגוון ילדים בעלי רצפים התפתחותיים שונים – פעוטות וילדים. יערכו גם סיורים במעונות יום.

ימי עיון וסיורים מסלוליים.

זכאות לתעודת בגרות.
עמידה בהצלחה באחד ממסלולי הקבלה שלהלן:
מסלול תעודת בגרות איכותית:
קבלה ללימודים על סמך ההרכב והציונים של תעודת הבגרות, ללא מבחן פסיכומטרי בכפוף לממוצע משוקלל של ציוני הבגרות 92 לפחות ו4 יח"ל בבגרות באנגלית בציון עובר לפחות.
מסלול תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי: קבלה ללימודים על סמך ממוצע של ציון הבחינה הפסיכומטרית והציון המשוקלל של תעודת הבגרות (כולל הבונוסים), במשקל של 50% לכל רכיב. הציון המשולב הנדרש לקבלה הנו 540 לפחות. מועמדים ללימודים בעלי ציון משולב (בגרות+פסיכומטרי) 539-525
מבחן קבלה .

הגב' חני וילנקין

הגב' מירב מעטוף

הגב' סיגלית בירנבאום

הגב' יפה שפינר

ד"ר רחל וינקלר

הגב' אסתי גופין

הגב' שלומית דקל

רכזת המגמה: הגב' רבקה מלוב 0506289312                      Rmalov770@gmail.com

 

מדריכה פדגוגית שנה א'-ד"ר רחל וינקלר-0544360065   rwinkler18@gmail.com

 

מדריכה פדגוגית שנה ב'- גב' יפה שפינר 0502489770      y.shpiner770@gmail.com

 

מדריכה פדגוגית שנה ג- גב' חני וילנקין  0525237666       cvilenkin@gmail.com