הווי חסידי – הגב' נחמי גופין שנה ב'

    (*) שדה חובה