שעות פתיחה

שעות פתיחה

יום א' 9:45 – 18:30
יום ב' 9:00 – 17:15
ימים ג', ד' 9:00 – 15:45
יום ה' 9:00 – 13:15

פתוח