Search
Close this search box.

שירותי השאלה

שירותי השאלה

  • זכאיות לשאול ספרים סטודנטיות, מורים/ות ועובדי/ות המכללה עם הצגת כרטיס קורא.
  • הספרים המיועדים להשאלה מושאלים לשבועיים ימים.
  • לא ניתן להשאיל ספרי יעץ, כתבי עת וספרים שמורים.
  • כל ספר המוצא מן הספרייה, אפילו לזמן קצר, לצילום או לשיעור, חייב ברישום בדלפק ההשאלה.