שאלות נפוצות – השאלה

שאלות נפוצות

להציג את כרטיס הקורא האישי או תעודה מזהה.

תלמידה, מורה או עובד/ת במכללה.

אפשר לשאול 2 ספרים בו זמנית.

אפשר לבדוק על ידי כניסה ל כרטיס הקורא שלי בקטלוג הספרייה.

מזינים את מספר תעודת הזהות בשני השדות של כרטיס הקורא שלי בקטלוג הספרייה.

כן. מכניסים אותם לארון להחזרת ספרים, הנמצא בכניסה לספרייה.

לגשת לספרנית בדלפק ההשאלה.

דרך כרטיס הקורא שלי בהיסטוריית ההשאלות.

לגשת לדלפק הספרנית ולהשאיר פיקדון של 200 שקלים במזומן. אפשר לשאול 2 ספרים בו זמנית.

לא. אפשר לצלם מתוך כתבי עת בתוך הספרייה.

סימני שאלה