צוות הספרייה

צוות הספרייה

רבקה וילהלם – מנהלת הספרייה

03-9602361

wilhelm_r@rivka.org.il

נחמה ברון – ספרנית

03-9602357

Baron_N@rivka.org.il

מנוחה סגל – ספרנית

03-9602357

menucha_segal@rivka.org.il

רחל אייזנבך – מידענית

03-9602357

aizenbach_r@rivka.org.il

חנה מרגולין – מידענית

03-9602357

ChanaMargolin@rivka.org.il