נהלים

נהלים

התנהגות בספרייה

 • הכניסה לספרייה לא תתאפשר עם תיקים. יש לשים את התיקים בתאים המיוחדים לכך. אין להשאיר תיקים בכניסה לספרייה.
 • חובה לכבות טלפונים סלולאיים לפני הכניסה לספרייה.
 • יש לשמור על סדר וניקיון בספרייה. האכילה והשתייה בספרייה אסורות.
 • יש לשמור על שלמות הספרים וניקיונם. אין לתלוש דפים, לכתוב הערות או לסמן סימנים בספרים או בכל חומר אחר בספרייה.
 • יש לשמור על השקט בכל אזורי הספרייה.
 • על כל קורא חלה החובה להזדהות בפני עובדי הספרייה, באם נדרש לכך.
 • במקרה של הפרת סדר בספרייה – רשאית הספרנית להורות לקורא/ת לעזוב את הספרייה.

השאלת ספרים

 • זכאים לשאול ספרים תלמידות, מורים/ות ועובדי/ות המכללה עם הצגת כרטיס קורא.
 • כרטיס הקורא הוא אישי ואינו ניתן להעברה.
 • אין להעביר ספר מקורא לקורא ללא רישום בדלפק הספרנית.
 • ניתן לשאול 2 ספרים בו זמנית.
 • משך ההשאלה הוא שבועיים ימים, אך לפעמים הוא תלוי במספר העותקים הקיים ובמידת הביקוש לספרים.
 • אין להוציא ספר מהספרייה ללא רישום בדלפק הספרנית.
 • לא ניתן להשאיל ספרי יעץ, כתבי עת וספרים שמורים.

הארכת השאלה

 • הארכת משך ההשאלה תיעשה על ידי הקורא/ת באמצעות הקטלוג הממוחשב או הטלפון
  למחלקת ההשאלה טלפון מספר: 03-9602357
 • את ההארכה יש לבצע עד יום לפני מועד ההחזרה.
 • לא ניתן להאריך את משך ההשאלה של ספר שהוזמן על ידי קורא/ת אחר/ת.
 • ספר שמועד החזרתו עבר ניתן להאריך רק בדלפק הספרניות.
 • חשוב מאוד!
  האחריות לבדיקת מצב ההשאלות וההארכות ב"כרטיס הקורא שלי" מוטלת עליכם!

החזרת ספרים וקנסות

 • על הקוראים להחזיר ספרים במועדם.
 • יש להחזיר את הספרים בדלפק הספרנית או בארון להחזרת ספרים שבכניסה לספרייה.
 • קוראים המאחרים בהחזרת ספרים יחוייבו בקנסות.
 • קורא המאבד ספר או מחזיר ספר פגום יחוייב בתשלום או בקניית ספר חדש.
 • תלמידה החייבת לספרייה ספרים או קנסות – לא תוכל לקבל תעודה בסיום לימודיה עד להסדרת החובות.