מכשירי IPOD

מכשירי IPOD

בספרייה מספר מכשירי IPOD הטעונים בחומר עשיר ורב בחסידות.

ניתן לקבל את המכשיר להאזנה ולצפייה למשך שעה בתוך הספרייה. המכשיר ניתן עם הפקדת תעודת זהות בדלפק הספרניות.

אין להוציא את מכשירי ה IPOD אל מחוץ לספרייה.

Ipod