חזון הספרייה ומטרותיה

חזון הספרייה ומטרותיה

חזון הספרייה

 • הספרייה שואפת להוות גורם מוביל ומעצב, התורם לפיתוח האקדמי של התלמידות.
 • הספרייה שואפת להקנות לתלמידות כישורי למידה עצמית וחקר שאותם ינחילו בעתיד גם לתלמידיהן.

מטרות הספרייה

 • להיות שותפה פעילה בקידום מטרות המכללה ויעדיה.
 • להעמיד לרשות משתמשיה – תלמידות וצוות ההוראה – שירותי ידע, מקורות מידע, כלים ותשתיות הדרכה מתקדמים, שיסייעו להשיג את מטרות הלימוד והמחקר.
 • להעניק לקוראיה את השירות הטוב והמתאים ביותר.
 • לטפח צוות מקצועי בעל תודעת שירות גבוהה.

יעדי הספרייה

 • פיתוח אוסף מקורות מידע מגוון, עדכני ונגיש בתחומי הדעת הנלמדים.
 • סיוע למשתמשים והדרכתם בהתמצאות בשירותי הספרייה ומשאביה.
 • יצירת סביבת עבודה נעימה ונוחה למשתמשי הספרייה.
 • מתן שירות איכותי, מקצועי ואדיב לקוראים.
 • יצירת תשתית טכנולוגית המותאמת להתפתחויות הטכנולוגיות: מחשוב, תקשורת ונגישות מידע.
 • מתן שירותי השאלה והשאלה בין ספרייתית לקהל קוראי הספרייה.
 • שיתוף פעולה עם ההתמחויות השונות במכללה ועדכון השירותים, במידת האפשר, בהתאם לשינויים במכללה.