Search
Close this search box.

החזרת ספרים

החזרת ספרים

החזרת ספרים

  • יש להחזיר את הספרים בדלפק הספרניות או לארון ההחזרות הממוקם מחוץ לדלת הספרייה.
  • על הקורא/ת להחזיר את הספרים במצב תקין במועד שנקבע.


קנסות

  • המאחר/ת בהחזרת ספרים יחוייבו בקנסות.
  • גובה הקנס הוא מחצית השקל לכל יום איחור.
  • קורא/ת המאבד/ת ספר או מחזיר/ה ספר פגום יחויבו בתשלום או בקניית ספר חדש.
  • יש לשלם את הקנסות עד חודש לאחר מועד האיחור.
  • אי תשלום הקנס יגרור הפסקת השאלת ספרים נוספים.
  • נא החזירו את הספרים בזמן וחסכו מעצמכם ומאתנו אי נעימות מיותרת.
בחורה מחזירה ספרים