Search
Close this search box.

הארכת השאלה

הארכת השאלה

  • הארכת משך ההשאלה תיעשה על ידי הקורא/ת באמצעות הקטלוג הממוחשב או הטלפון
    למחלקת ההשאלה טלפון מספר: 03-9602357
  • את ההארכה יש לבצע עד יום לפני מועד ההחזרה.
  • לא ניתן להאריך את משך ההשאלה של ספר שהוזמן על ידי קורא/ת אחר/ת.
  • ספר שמועד החזרתו עבר ניתן להאריך רק בדלפק הספרניות.
  • חשוב מאוד!
    האחריות לבדיקת מצב ההשאלות וההארכות ב"כרטיס הקורא שלי" מוטלת על הקוראת.
השאלת ספרים