לו"ז שיעורים

לו"ז השיעורים

יום ראשון
תפילה
-
שיעורים 1-2
9:50-11:10
הפסקה
11:10-11:20
שיעורים 3-4
11:20-12:40
הפסקה
12:40-12:50
שיעורים 5-6
12:50-14:10
הפסקה
14:10-14:40
שיעורים 7-8
14:40-16:00
הפסקה
16:00-16:15
שיעורים 9-10
16:15-17:35
ימים שני, שלישי ורביעי
תפילה
8:30-9:00
שיעורים 1-2
9:00-10:20
הפסקה
10:20-10:45
שיעורים 3-4
10:45-12:10
הפסקה
12:10-12:25
שיעורים 5-6
12:25-13:50
הפסקה
13:50-14:20
שיעורים 7-8
14:20-15:45
הפסקה
15:45-16:00
שיעורים 9-10
16:00-17:25