תקצירי קורס מתמטיקה

תקצירי קורסים במתמטיקה

.

הקורס מציג את יסודות הלוח העברי לפי הלכות קידוש החודש לרמב"ם, מבנה הלוח והסוגיות החשבוניות הכרוכות בחישובו. במהלך הקורס בונות הסטודנטיות בעצמן לוח שנה מלא ללא שימוש בכל חומר עזר.

הקורס מהווה גשר בין לימודי היהדות במכללה לקורסים המתמטיים. בקורס יכירו הסטודנטיות סוגיות מהתלמוד ומספרות ההלכה העוסקות בנושאים מתמטיים. בין נושאי הקורס: חישובי שטחים בהקשר לאיסור כלאיים, היחס בין היקף המעגל לקוטרו  בהקשר ערי הלווים וכשרות סוכה עגולה וחישובים  טריגונומטריים לצורך חישוב תחום שבת.

 

הקורס עוסק בביסוס נושאים באלגברה מתוך תוכנית הלימודים ברמת 5 יח"ל, המהווים בסיס לקורסי המשך הנלמדים בהתמחות. יושם דגש על חיזוק השליטה והמיומנות בטכניקה אלגברית, ובפרט בפתרון משוואות ואי-שוויונות מסוגים שונים. 

הקורס עוסק בפיתוח מיומנות בניות גאומטריות בעזרת סרגל ומחוגה: חזרה על נושאים בסיסיים בהנדסת המישור, בניות היסודיות (העתקת קטע, אנך אמצעי, העתקת זווית וחציית זווית) ובניות מתקדמות (בניית מקבילים ומצולעים ומקומות גאומטריים). בקורס ייעשה שימוש בכלי שרטוט דינאמיים לבניות ולטרנספורמציות.

הקורס עוסק בנושאים מתורת המספרים הקלאסית: הבסיס האקסיומטי של המספרים הטבעיים, תורת ההתחלקות, האלגוריתם של אוקלידס, משוואות דיאופנטיות, מספרים ראשוניים והמשפט היסודי של אריתמטיקה, תורת הקונגרואנציות. בקורס ייחשפו הקשרים בין המושגים והשיטות של תורת המספרים לתחומי מתמטיקה אחרים והשימוש בהם לפתרון בעיות מחיי היום יום.

הקורס עוסק בתכנים מרכזיים הקשורים ללוגיקה מתמטית ובקשר שלהם לתוכנית הלימודים במתמטיקה. בין נושאי הקורס: קשרים לוגיים (או, לא, גם), חוקי דה-מורגן, כמתים (כל, קיים, רק), תנאי הכרחי / תנאי מספיק / תנאי הכרחי ומספיק, פסוקי תנאי, שקילויות והוכחות פורמליות.

הקורס הוא קורס מתקדם בבניות הנדסיות. תכני הקורס כוללים יישום בניות באמצעות סרגל ומחוגה ובאמצעות סרגל בלבד,  אבחנה בין הבניות השונות ושימושיהן בגאומטרייה.

הקורס עוסק בהכרת סוגים שונים של סדרות, סדרות כלליות ותכונותיהן, הגדרת הגבול של סדרה, טכניקות לחישוב גבולות, משפטי התכנסות, העמקה בסדרות חשבוניות והנדסיות והוכחה באינדוקציה. בנוסף לטכניקה וליישומים, נלמדים בקורס מושגים בסיסיים של החשבון האינפיניטסימלי בליווי הוכחות של המשפטים היסודיים ותוך שימת דגש על דיוק מתמטי.

הקורס מציג גישות, דרכי הוראה ואמצעי המחשה פיזיים ווירטואליים, שבאמצעותם ניתן להבנות מושגים גאומטריים. בין נושאי הקורס: עקרונות ודגשים בהוראת גאומטרייה, מודל לתכנון שיעור, מצולעים, מעגלים, גופים, סימטרייה, מדידות, וחישובי שטח ונפח.

הקורס עוסק במושגי יסוד של תורת הקבוצות: קבוצה, יחס, פונקציה, עוצמה של קבוצה ועוד. הקורס כולל היכרות עם שיטות הוכחה, ביסוס השפה המתמטית ופיתוח חשיבה מתמטית.

הקורס מרחיב את הידע בנושא פונקציות ומכשיר את הקרקע ללימודי המשך באנליזה. בין נושאי הקורס: מושגי יסוד בפונקציות, פונקציות בתחום מפוצל, תכונות של פונקציות, טרנספורמציות של פונקציות וקריאת גרפים מחיי היום יום.

הקורס עוסק במושגים יסודיים בקומבינטוריקה: עיקרון החיבור ועיקרון הכפל, חליפות, תמורות וצירופים, הבינום של ניוטון ומקדמים בינומיים, עיקרון ההכלה וההפרדה ורקורסיה.

הקורס עוסק בתכונות של צורות דו-ממדיות ויחסיהן במישור תוך שימוש בכלים ויזואליים ואלגבריים. תוך הסתכלות בתוכנית הלימודים לבית הספר היסודי מנקודת מבט מתקדמת, הקורס מסייע לפיתוח תובנה של המושגים הבסיסיים בגאומטריית המישור ועורך היכרות עם כלים ממוחשבים לבניית שיעורי גאומטרייה בבית-הספר היסודי.  

הקורס מרחיב את הידע בהנדסה אנליטית בנושא הישר והמעגל. בין נושאי הקורס: מערכות צירים,  חלוקה פנימית וחיצונית של קטע, הצגה מפורשת והצגה כללית של ישר ומצב הדדי בין ישרים, חישוב מרחק מנקודה לישר ובין מקבילים, משיק למעגל, מצב הדדי בין מעגלים ומקומות גאומטריים כולל אליפסה והיפרבולה. במסגרת הקורס פותרים בעיות גאומטריות בכלים של הנדסה אנליטית.

הקורס עורך היכרות עם סוגים שונים של בעיות מילוליות באלגברה ועם דרכי פתרון שלהן, מתוך נקודת מבט מרכזית של מודל מאחד. הקורס מתבסס על מודלים ותבניות כלליות בהבנת הנקרא, ומקיף מגוון בעיות: בעיות תנועה, בעיות הספק, בעיות קנייה ומכירה ובעיוות הנדסיות.

הקורס עוסק בעקרונות ובדרכים להוראת המתמטיקה בכיתות היסוד בהתאם לתוכנית הלימודים ובזיקה לגישות ההוראה השונות. בין נושאי הקורס: הוראת נושאים מתמטיים נבחרים תוך דגש על משמעות הפעולה, עובדות יסוד, הבנה ויישום; מאפייני השיעור האיכותי, שימוש באמצעי המחשה, בניית מטלות ביצוע ועיצוב סביבת למידה יעילה.

הקורס עורך היכרות מעמיקה עם סביבות ממוחשבות להוראת מתמטיקה בכיתות יסוד, כגון Desmos ויישומטיקה; ומזמן התנסות בסביבות אלו ופיתוח יחידות לימוד המשלבות באופן מושכל פעילויות בסביבות אלו. במסגרת הקורס מכירות הסטודנטיות ספרות מחקר בנושא ולומדות לזהות את יתרונות השילוב של הכלי הטכנולוגי תוך התייחסות ומתן מענה לקשיים אפשריים.  

הקורס עוסק בהבנת מושג השבר ומשמעותו בהיבטים שונים בהתאם לתוכנית הלימודים, וביניהם: שבר פשוט ושבר עשרוני, ארבע פעולות חשבון בשברים, יחס ופרופורציה, קנה מידה ואחוזים. הקורס מציג גישות, דרכי הוראה ואמצעי המחשה פיזיים ווירטואליים שבאמצעותם ניתן לבנות עם התלמידים את המושג המתמטי.

הקורס חושף את הסטודנטיות למגוון מחקרים העוסקים בהיבטים שונים של החינוך המתמטי ובמגוון נושאים מתוכנית הלימודים. הקורס כולל קריאת מאמרים מחקריים, דיון בפוטנציאל הטמון בהם לשיפור ההוראה בכיתה, ועריכת מיני מחקר המהווה הכנה לקורס סמינריון בחינוך מתמטי.

הקורס מהווה חזרה והעמקה בנושאים של הסתברות הנלמדים במסגרת ביה"ס היסודי והעל-יסודי וכן חזרה על יסודות הקומבינטוריקה . בנוסף עוסק הקורס במושגים מתחום ההסתברות בחינוך הגבוה כגון משתנים מקריים בדידים ורציפים ומשתנים בעלי התפלגויות מיוחדות.

.

הקורס מעמיק ומרחיב את הידע הנרכש בתיכון בנושא של פונקציות ממשיות של משתנה אחד ועוסק  ביישומי הנגזרת וחקירה מתקדמת של פונקציה.

הקורס עוסק בבעיות נבחרות בהנדסת המרחב, תוך הכרת סוגי הגופים השונים החל ממנסרות ופירמידות ועד לגופים ארכימדיים ואפלטוניים. בנוסף להוכחת משפטים, כולל הקורס פתרון בעיות בעזרת חישובים טריגונומטריים של זוויות, שטח מעטפת, שטח פנים, נפח וכן פריסות של הגופים השונים. בקורס משולבים גם כלים דידקטיים להוראת הנושא.

הקורס עוסק בכלי הערכה המשמשים את המורה בכיתה, הערכה מעצבת והערכה מסכמת, הדרכים להערכה, שיקולי דעת בבחירת דרך ההערכה, משוב והפקת תועלת מממצאי ההערכה. תכני הקורס כוללים ניתוח מבחנים לפי רמות חשיבה, סוגי חשיבה ורמות קושי; ובניית כלי הערכה מגוונים המבוססים על הגישות השונות, המסורתית והחלופית, להערכת ידע מתמטי של התלמיד.

הקורס מלווה את הסטודנטיות בתהליך של עריכת מחקר וכתיבת עבודה סמינריונית: הגדרת נושא, ניסוח שאלת חקר, איתור מידע, עיבוד מידע והבנתו, הערכת עמיתים, ניסוח השערה, בחירת כלי מחקר ואוכלוסיית מחקר, איסוף נתונים וניתוחם בכלים כמותניים ואיכותניים, כתיבת דוח מחקר בהתאם לסטנדרט האקדמי והצגת פרזנטציה במליאה. 

הקורס עוסק בלמידת עקרונות ודרכי הוראת הגאומטרייה בכיתות היסוד בהתאם  לתוכנית לימודים. כמו כן עוסק הקורס בבניית סביבה לימודית יעילה, מאפיינים של שיעור איכותי ושימוש מושכל באמצעי המחשה. דגש מושם על בניית דימוי מושג עשיר וגמיש בשילוב שתי אסטרטגיות: גמישות פאסיבית וגמישות אקטיבית.  

הקורס מעמיק את הידע המתמטי בנושא בעיות מילוליות, עורך היכרות עם מאפיינים של סוגי בעיות ומזמן התנסות במגוון אסטרטגיות לפתרון בעיות מילוליות. בין סוגי הבעיות הנדונות בקורס: בעיות מילוליות באריתמטיקה, בעיות עם אחוזים, בעיות יחס וקנה מידה, חקר נתונים ובנוסף בעיות אינטגרטיביות ובעליות בלתי שגרתיות.

הקורס עוסק במשימות מתמטיות שונות וחושף את הלומדים למשימות העשרה התורמות הן להבנה והן לפיתוח החשיבה המתמטית. הקורס מתמקד באסטרטגיות לפתרון בעיות, בפתרון בדרכים שונות, בפתרון בעיות חקר ובפתרון בעיות מידול,  כאבני דרך לפיתוח חשיבה מתמטית לוגית וביקורתית.