תקצירי קורס מתמטיקה

קורס מתמטיקה

.

הלוח העברי
תקציר: בקורס זה מתוודעים ליסודות הלוח העברי לפי הלכות קידוש החודש לרמב"ם. במהלך הקורס ירכשו כלים לבנייה עצמאית של לוח שנה ללא כל חומר עזר.
מתמטיקה בספרות קודש
מאריתמטיקה לאלגברה
אוריינות מתמטית ותובנה מספרית
יסודות האלגברה
גיאומטריה, מדידות וטרנספורמציות
תקציר: בקורס זה נלמד מושגי יסוד שהם אבני יסוד הגיאומטריה, כגון: "אקסיומה"," משפט", "למה" וכן מושגים שאינם מוגדרים כגון: "נקודה", "ישר", "מישור" וכו'. נראה את הקשר בין מושגים אלו המהווים בסיס לגיאומטריה לבין המושגים והחומר הנלמד בביה"ס היסודי.
בהמשך נעבור למציאת קוים מיוחדים, תכונות גאומטריות ידועות בעזרת סרגל ומחוגה. השרטוט בעזרת סרגל ומחוגה מאפשר הקניית ידע ויזואלי וחזותי של הצורות השונות, מבנה לוגי גיאומטרי והכרת שיטות שונות להוראת הגיאומטריה בביה"ס היסודי.
בניות הנדסיות והיבטים בהנדסה אנליטית
תקציר: בגאומטריה אוקלידית, המתמטיקאי אוקלידס ביסס ופיתח גיאומטריה המבוססת על מספר קטן ככל האפשר של הנחות יסוד. הנחות אלו כללו שרטוט ישרים בעזרת סרגל (ללא מידות) ומעגלים בעזרת מחוגה.
בחלקו הראשון של הקורס נלמד לבצע בניות הנדסיות בכלים אלו ונבסס אותן על הגדרות ומשפטים שנלמדו.
בחלקו השני, נכיר מושגים בסיסיים בהנדסה אנליטית ושימושים חשובים.
הקורס יקנה לתלמידות העשרת ידע, העמקה בפיתוח מחשבתי, יכולת ויזואלית, חשיבה דדוקטיבית ודיוק בתחום הגיאומטריה בביה"ס היסודי.
תורת הקבוצות
תקציר: הקורס עוסק במושגי יסוד של תורת הקבוצות: קבוצה, יחס, פונקציה, עוצמה של קבוצה ועוד.
פונקציות וגרפים
תקציר: בקורס זה נגדיר פונקציה באופן פורמלי, נראה את דרכי הייצוג של פונקציות, נלמד על תכונותיהן של פונקציות, נראה איך תכונות אילו באות לידי ביטוי בגרפים של פונקציות.
קומבינטוריקה והסתברות
מערכות מספרים ומושגי יסוד בתורת המספרים
מתמטיקה בסביבה מתוקשבת
מתודיקה להוראת מתמטיקה בביה"ס היסודי א'
סדרות
תקציר: הקורס עוסק בסדרות כלליות ותכונותיהן, הגדרת הגבול של סדרה, טכניקות לחישוב גבולות ומשפטים יסודיים העוסקים בהתכנסות הסדרות.
מבוא לאנליזה:
תקציר: הקורס מעמיק ומרחיב את הידע הנרכש בתיכון בנושא של פונקציות ממשיות של משתנה אחד ועוסק ביישומי הנגזרת וחקירה מתקדמת של פונקציה.
גיאומטריה במרחב
בעיות נבחרות באלגברה
תקציר: הקורס מרחיב את הידע בנושא פולינומים ומספרים מרוכבים.
מבנים אלגבריים ומתמטיים
תקציר: מטרת הקורס להכיר מושגי יסוד של אלגברה מופשטת. הוא מתמקד בעיקר במבנה אלגברי הנקרא חבורה-הגדרה, דוגמאות ותכונותיהן של חבורות.
הערכת הישגים ופיתוח תוכניות לימודים במתמטיקה
עבודה סמינריונית מחקרית
תורת הגרפים
ניתוח טקסטים מתמטיים
הוראה מתקנת להתמחות מתמטיקה יסוד
סמינריון עיוני במתמטיקה
חדו"א למתמחות יסוד 1
חדו"א למתמחות יסוד 2
חדו"א במרחב