שליחות

סמסטר שליחות במכללת בית רבקה

סמסטר א': ח"י אלול – ח"י שבט

סמסטר ב': כ"ח שבט – כ"ד סיון

הלוח שלי

שליחות

סמסטר שליחות במכללת בית רבקה

סמסטר א': י"א אלול – כ"ד טבת

סמסטר ב': י"ח שבט – א' תמוז

הלוח שלי

"ומובן וגם פשוט, אשר עבודתם בבי"ס הרשת אשר על שמו של הרבי הריי"ץ… הרי הוא הצינור וכלים בהוספה בברכת ה' בכל המצטרך להן…"

ממכתב הרבי לעובדים בהוראה ברשת אוהלי יוסף יצחק

אודות

שליחה יקרה, את עומדת בפני סמסטר שליחות מיוחד בו תהיי שותפה פעילה בקידום התלמידות מבחינה חינוכית ולימודית.

תרומתך לביה"ס חשובה במיוחד. זוהי הזדמנות שלך לתת מעצמך למען חינוך בנות חב"ד, ולקחת חלק בהתפתחותן החסידית והלימודית גם יחד.

מיותר לציין כי מעבר לתרומתך החשובה, תוכלי גם את ללא ספק לחוש את ההנאה והסיפוק שבשליחות הקודש, זאת כמובן לצד השכר הרוחני שבוודאי ישנו.

"תפקיד תלמידי הישיבה להיות נרות להאיר, שיהיו לא תלמידים סתם, לא תלמידים לומדים בלבד, לא תלמידים חסידים אלא- "נרות להאיר" תכלית הנרות הוא להאיר דווקא.

וזה כולל עוד ענין והוא: מחויבים להדליק את הנר של חברו. למצוא גם בחברו את השמן הפתילה והכלי שלו, ולהדליקו"

(ערוך מתוך שיחת ליל נר חמישי חנוכה ה'תשי"ב)

קריטריונים ונהלים ליציאה לשליחות

מפורטים דפי המידע

אם הנך מתעדת לצאת בסמסטר הקרוב

היכנסי למודל של המכללה

לקורס יוצאות לשליחות

על מנת לקבל את כל המידע ולהירשם

לכניסה למודל

מסלולי השליחות

שליחות גם וגם

השתלבות יומיים בבי"ס/ בגן + יום פרויקט ייחודי

אקסטרה שליחות בחינוך

השתלבות 3 ימים בבית ספר/ בגן

סטארט-אפ חסידי מהפכני

מסלול ייחודי לפיתוח סטארט-אפ כלל ארצי

CITY שליחות

מסלול מצומצם

תמונות מספרות
תמונה שווה יותר מאלף מילים, ואלף תמונות ?!

מהפעילות הענפה של הסטודנטיות בכל התחומים: חינוכי חברתי ולימודי

חידונים מיוחדים

שיעור פרטני חוויתי

מבצעי לימוד והעשרה

פעילויות  מיוחדות

הפסקות סנסומוטוריות בגן

קישוטי קירות

הפנינגים וירידים

פעילוית ומפגשים אחרי הצהריים

בתי ספר
של שליחות

לצפייה ברשימה החלקית

של בתי הספר בארץ

(מתעדכן)