שליחות בארץ

סמסטר שליחות במכללת בית רבקה

סמסטר א': ח"י אלול – ח"י שבט

סמסטר ב': כ"ח שבט – כ"ד סיון

"ומובן וגם פשוט, אשר עבודתם בבי"ס הרשת אשר על שמו של הרבי הריי"ץ… הרי הוא הצינור וכלים בהוספה בברכת ה' בכל המצטרך להן…"

ממכתב הרבי לעובדים בהוראה ברשת אוהלי יוסף יצחק

אודות

סמסטר השליחות מאפשר ההזדמנות לסטודנטיות שנה ב' לחוות ולהיות שותפות פעילות כשליחות בחינוך, לסייע ולתרום לקידומן והתפתחותן של תלמידות מוסדות חינוך חב'"ד בהיבטים החינוכיים החסידיים והלימודיים גם יחד.

השליחות החינוכית מנגישה את תחושת ההנאה והסיפוק שבשליחות החינוכית והינה בבחינת "טעימה" לקראת שליחות עתידית בשדה החינוך.

"תפקיד תלמידי הישיבה להיות נרות להאיר, שיהיו לא תלמידים סתם, לא תלמידים לומדים בלבד, לא תלמידים חסידים אלא- "נרות להאיר" תכלית הנרות הוא להאיר דווקא.

וזה כולל עוד ענין והוא: מחויבים להדליק את הנר של חברו. למצוא גם בחברו את השמן הפתילה והכלי שלו, ולהדליקו"

(ערוך מתוך שיחת ליל נר חמישי חנוכה ה'תשי"ב)

קריטריונים ונהלים ליציאה לשליחות

מפורטים דפי המידע

סטודנטיות היוצאות לשליחות בארץ 

כל המידע והרישום מתבצע דרך קורס 'יוצאות לשליחות' במודל של המכללה

לכניסה למודל

מסלולי השליחות

שליחות גם וגם

השתלבות יומיים בבי"ס/ בגן + יום פרויקט ייחודי

אקסטרה שליחות בחינוך

השתלבות 3 ימים בבית ספר/ בגן

סטארט-אפ חסידי מהפכני

מסלול ייחודי לפיתוח סטארט-אפ כלל ארצי

CITY שליחות

מסלול מצומצם

תמונות מספרות
תמונה שווה יותר מאלף מילים, ואלף תמונות ?!

מהפעילות הענפה של הסטודנטיות בכל התחומים: חינוכי חברתי ולימודי

חידונים מיוחדים

שיעור פרטני חוויתי

מבצעי לימוד והעשרה

פעילויות  מיוחדות

הפסקות סנסומוטוריות בגן

קישוטי קירות

הפנינגים וירידים

פעילוית ומפגשים אחרי הצהריים

בתי ספר
של שליחות

לצפייה ברשימה החלקית

של בתי הספר בארץ

(מתעדכן)