שליחות בחו"ל

סמסטר שליחות במכללת בית רבקה

סמסטר א': ח"י אלול – ט"ו שבט

סמסטר ב': כ"ח שבט – כ"ד סיון

הלוח שלי

שליחות

סמסטר שליחות במכללת בית רבקה

סמסטר א': י"א אלול – כ"ד טבת

סמסטר ב': י"ח שבט – א' תמוז

הלוח שלי

אודות

במהלך שנה ב' של לימודי ההוראה נשלחות בכל סמסטר כ – 80 סטודנטיות לקהילות  במדינות חבר העמים, מערב ומזרח אירופה, המזרח הרחוק וארה"ב, לצורך התנסות מעשית בהוראת יהדות ועברית וסיוע לחיזוק החינוך היהודי.

"רצון רבותינו שתלמידי הישיבה יהיו נרות להאיר, שיהיו לא תלמידים סתם, לא תלמידים לומדים בלבד, לא תלמידים חסידים גרידא, אלא- "נרות להאיר" וכלשונם המדויק בזה… תכלית הנרות הוא להאיר דווקא. וזה כולל עוד ענין והוא: מחויבים להדליק את הנר של חברו. למצוא גם בחברו את השמן הפתילה והכלי שלו, ולהדליקו"

(משיחת הרבי ליל נר חמישי חנוכה ה'תשי"ב )

קריטריונים ונהלים ליציאה לשליחות

מפורטים דפי המידע

אם הנך מתעדת לצאת לשליחות בסמסטר הקרוב

היכנסי למודל של המכללה

לקורס יוצאות לשליחות

על מנת לקבל את כל המידע ולהירשם

לכניסה למודל

מדינות השליחות

ארה"ב

רוסיה

אוקראינה

המזרח הרחוק

תמונות מספרות
תמונה שווה יותר מאלף מילים

מהפעילות הענפה של הסטודנטיות בכל התחומים: חינוכי חברתי ולימודי

חידונים מיוחדים

שיעור פרטני חוויתי

מבצעי לימוד והעשרה

פעילויות מיוחדות

קישוטי קירות

הפנינג וירידים

סאנדיי סקול