מרפ"ד במכללה

מרפ"ד - מרכזיה פדגוגית

המרפ"ד מהווה מוקד מתודי ודידקטי המסייע למדריכות הפדגוגיות לתלמידות ולמשתלמות בשטח ההוראה – בהשאלה, בהכנה ובייעוץ במקצוע ההוראה.

במרפ"ד חדרי התמחויות וסדנה להכנת חומרי למידה ועזרי הוראה.

אחראית המרפ"ד הגב' שושנה חרבי

03-9602358

cv2@bezeqint.net

זמני פתיחת המרפ"ד

ימים א, ב בין השעות 9:00-15:45
ימים ג, ד בין השעות 9:00-13:45