מסלולי לימוד והתמחויות

מסלולי לימוד והתמחויות

מכללת בית רבקה משמשת כמכללה להכשרת עובדי הוראה הזכאית להעניק דרגת שכר אקוויוולנטית לתואר ראשון ושני, ולומדות בה כ – 1000 תלמידות סדירות, במוסד האם שבכפר חב"ד, ובשלוחת צפת.

ההתמחות הראשית במכללה היא בתושב"ע: משנה, אגדה, הלכה וחסידות. לצד ההתמחות הראשית קיימות במכללה התמחויות שונות ב – 6 תחומים נוספים: תנ"ך, מתמטיקה, אנגלית, מדעים, חינוך מיוחד וחינוך בלתי פורמלי. במקביל, קיימים במכללה ארבעה מסלולי לימודים: גיל רך, מסלול לביה"ס היסודי, חטיבת ביניים ומסלול רב גילאי לחינוך מיוחד.

תוכנית הלימודים כוללת את התחומים הבאים:

לימודי קודש:

לימודים אלו כוללים  לימודי משנה, הלכה, מחשבה, חסידות ומספר קורסים בתנ"ך.

לימודי חינוך:

לימודי החינוך כוללים את תחום החינוך היהודי/חסידי , פסיכולוגיה, ולימודים פדגוגיים ודידקטיים.

לימודי התמחות:

לימודי ההתמחות מקנים ידע מעמיק ורחב של דיסציפלינות ההוראה בהם מתכשרת התלמידה. סטודנטיות הלומדות במסלול דו-חוגי, מתמחות בהתמחות ראשית – תושב"ע ובהתמחות נוספת.

במסלול לביה"ס היסודי: ניתן לבחור באחת מההתמחויות:

1.  התמחות כוללת עם בחירה בין 2 אשכולות: אשכול משאבי למידה או אשכול הוראה מתקנת.

2. התמחות מתמטיקה.

במסלול חטה"ב ניתן לבחור באחת מן ההתמחויות תנ"ך, מתמטיקה, אנגלית, מדעים.

במסלול חינוך מיוחד: מתמחות התלמידות במיגוון של לימודי קודש ולימודי חול, לימודי חינוך כלליים ולימודי חינוך בחינוך מיוחד.

במסלול גננות: מתמחות התלמידות בהתמחות כוללת שהיא מקבץ של המקצועות הבאים: תושב"ע, לשון עברית, טבע, חשבון, מוזיקה, חנו"מ ואומנות מסלול זה הינו חד חוגי בהתמחות כוללת, בתוך ההתמחות נכללים לימודי תושב"ע.

עבודה מעשית:

ההתנסות בהוראה, העבודה המעשית, מהווה גורם מרכזי בתהליך ההכשרה. מטרת ההתנסות היא לאפשר למתכשרת להוראה להכיר מקרוב את מוסדות החינוך על מגוון פעילויותיהם. במסגרת זו נעשה ניסיון להפגיש את התיאוריה, הנלמדת בשיעורים העיוניים במכללה, עם מעשה ההוראה בשטח, בבית הספר המאמן, בתנאי אמת, תוך קבלת הדרכה, הכוון, משוב והפעלת תהליכי חשיבה רפלקטיביים. מסגרת ההתנסות כוללת יום- יומיים עבודה מעשית מידי שבוע, עבודה מעשית מרוכזת וסטאז'.