מסלולי והסדרי שכר לימוד

מדור שכר לימוד

מזכירת המדור הגב' מירי קסלמן

03-9602317

(ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי)

mirik@rivka.org.il

הסדרי תשלום שכר לימוד

מסלול ראשון - תשלום חד פעמי מראש

תשלום חד פעמי מראש  מזכה בהנחה של3%
אפשרויות התשלום החד-פעמי:
א. הפקדה לחשבון הבנק של המכללה.

לתשומת לב, יש להעלות את אישור הבנק על התשלום. אישור זה מהווה אישור
התשלום לקבלת מערכת שעות.
 להעלאת קובץ אישור הבנק על הפקדה  >>

ב. משלוח המחאה למכללה דרך הדואר. על גביה יש לציין "עבור מכללת בית-רבקה, מדור שכר לימוד". 

ג. באמצעות כרטיס אשראי

מסלול שני – כרטיס אשראי

עד 3 תשלומים ללא ריבית.  

עבור נסיעות ניתן לשלם עד 4 תשלומים ללא ריבית ( בפורטל- תשלומי רשות)

מסלול שלישי – הלוואה מלאה ללא הצמדה וריבית

הנהלת המכללה הגיעה להסדר עם בנק דיסקונט על העמדת הלוואה לרשות התלמידות בגובה שכר
הלימוד המלא – ללא הצמדה וריבית. ניתן לבצע את החזר ההלוואה ל– 9 תשלומים שווים. למעוניינות ב – 10 תשלומים,
(ניתן לשלם תשלום ראשון במזומן, ואת היתרה ב – 9 תשלומים שווים, החל מספטמבר)
על מנת ליהנות מהסדר זה, יש לפתוח חשבון הלוואה בבנק דיסקונט סניף אסף הרופא, המהווה חשבון בנק ייחודי לצורך העמדת
ההלוואה ופירעונה.
חשבון זה אינו כרוך בתשלומי ריבית, הצמדה ועמלות כלשהן בכל תקופת פירעון ההלוואה (בפריסה ל – 9 תשלומים)
לפתיחת חשבון ההלוואה בבנק דיסקונט – יש להצטייד ב:
א. צילום ת.ז. עם ספח פתוח – עליו ירשם שם באנגלית, מס' טלפון נייד, מס' טלפון בבית, כתובת דוא"ל. (במידה ויש לתלמידה אזרחות ארה"ב, יש לכתוב N.S.S ולחתום עלW9 + הצהרת תושבת מס, ניתן לקבל את הטופס במדור שכר לימוד).
ב. הוראה לחיוב חשבון חתומה על ידי הבנק שבו מתנהל חשבון המשלם. (מצו"ב)
ג. פרטי חשבון המשלם.(מצו"ב).
ד. הוראה בלתי חוזרת להעברת כספי ההלוואה למכללה, חתומה על ידי התלמידה. (מצו"ב נספח – דיסקונט)
ה. טופס הפניה להלוואה מהמכללה.  (יונפק ע"י מדור שכר לימודים לאחר הגשת הטפסים הנ"ל בסעיפים א-ד)
ו. תלמידה שמתחת לגיל 18 תידרש לצרף בנוסף צילום ת.ז. של אחד ההורים. החשבון יפתח על שם ההורה. בזמן פתיחת
החשבון על התלמידה להגיע עם אחד ההורים.
ז. יש לוודא שת.ז. מופעלת
ח. מתן ההלוואה כפוף לאישור הבנק.
הנהלת המכללה ממליצה על הסדר תשלומים זה שיסייע לעמידה בנטל תשלומי שכר הלימוד החודשיים. עם זאת, לרשותכם מסלולי
תשלומים נוספים: מזומן, ו/או כרטיס אשראי (עד 3 תשלומים ללא ריבית)  אין כל אפשרות לתשלום בהמחאות.
על מנת למנוע אי הבנות, על ההורה/ משלם לעקוב ולוודא שהוראת הקבע נפרעת מחשבונו באופן סדיר.

תל' ששילמו בשנה"ל תשפ"א שכר לימוד באמצעות הוראת קבע אינן נדרשות לחתום שנית מול נציג הבנק,
אלא להעלות  את המסמכים המפורטים בסעיפים א – ד.

למצטרפות לראשונה להסדר זה –
1 .יש להעלות את המסמכים המפורטים בסעיפים א – ד.
2 .יש לחתום מול נציג בנק על פתיחת החשבון. 

ניתן להגיש בקשה לקבלת מלגת שכר לימודים. הזכאות תיבחן על סמך קריטריונים נתונים אצל הדיקנית הגב' ליזיק נפרסטק.

יש למלא טופס מקוון עד לתאריך ד' בתשרי תשפ"ג (29.9.22) , בצירוף כל המסמכים הנדרשים.

 

הגשת הבקשה לשנה"ל תשפ"ג הסתיימה

תשלום עבור מעונות

אפשרויות תשלום עבור המעונות

– מזומן, המחאות, כרטיסי אשראי
התשלום בהמחאות ניתן לפריסה ב – 10 תשלומים שווים. בכרטיסי אשראי, ב – 3 תשלומים שווים.