מלגות

מלגות

מלגות והנחות מטעם המכללה

מלגת לימודים תינתן על רקע מצב כלכלי לתלמידות כפר חב"ד אשר תגשנה טופס בקשת מילגה עד ד' חשון תשפ"ב. ובתנאי שהן מגישות בקשה להלוואה מותנית מטעם משרה"ח (לזכאיות) ונרשמות לפרוייקט פר"ח. גובה המילגה יקבע על פי הקריטריונים הקיימים במכללה. ניתן לקבל טפסים במדור שכר לימוד בכפ"ח ובאתר המכללה מדור שכר לימוד
הנחה לאחיות
• לשתי אחיות : א. הלומדות שתיהן יחדיו במכללת האם, או שתיהן יחדיו בשלוחה. ב. המשלמות שכר לימוד – למעט במקרה של אחת מהן הלומדת במסלול מצוינות. ניתנת הנחה של 10% לכל אחת.
• לשלוש אחיות (בכפוף למגבלות הנ"ל) תינתן הנחה של 15% לכל אחת.

מלגות חיצוניות

הלוואה מותנית

קיימת אפשרות לקבלת הלוואה מותנית מועדפת מטעם משה"ח. ההלוואה ניתנת לתלמידות המסלול לחטיבת הביניים בהתמחויות אנגלית, מדעים ומתמטיקה, בתנאי שהן שעומדות בדרישות הקבלה למכללה (כמצוין בעמ' 11), וללומדות במסלול מצויינות. השתלבות בהוראה בכל מקום בארץ גורמת להפיכת ההלוואה למענק. התלמידות נדרשות לשלם את שכר הלימוד באופן סדיר מראש. עם קבלת ההלוואה – מגיע הכסף ישירות אליהן.

מילוי ההתחייבות להלוואות מותנות רגילות הן כדלקמן:

א. הסמכה מלאה להוראה בהתאם למסלול הנלמד.
ב. עבודה בהוראה בהיקף מינימום 1/3 משרה, עבור כל שנת הלוואה.
עבור סטודנטיות מתוכנית רג"ב- מצוינות, 2/3 משרה עבור כל שנת הלוואה.
גובה ההלוואה והקריטריונים לקבלתה נקבעים על ידי האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך. פרטים נוספים מופיעים בטופס הבקש להלוואה המותנית.
פרטים בנושא וטפסים להלוואה המותנית ניתן לקבל אצל הגזברית הגב' בתיה דן בכפר חב"ד, בטל:03-9602345 או אצל המזכירה רבקה זכריה בצפת. בטל:073-2550373
יש לציין כי משרד החינוך אינו מתחייב להיענות בחיוב לכל הבקשות, והוא עושה זאת בכפוף למגבלות תקציביות וסדר עדיפויות שנקבע על ידו.

מלגת פר"ח

תלמידות המכללה יכולות להשתלב במסגרת פרויקט פר"ח. במסגרת זו חונכת התלמידה תלמיד, מסייעת לו/להם בהכנת שיעורים, קריאה מונחית, משחקים, התמודדות עם בעיות למידה וחברה ועוד. החונכות בפר"ח זכאיות למלגה שנתית בסכום כ – 5,200 ש"ח ולהחזר הוצאות נסיעה.

תלמידות שנה ב' המשתלבות בפרויקט פר"ח אינן יכולות להפסיק עבודתן באמצע השנה למטרת יציאה לשליחות חינוכית בחו"ל. (לפיכך, תלמידה המתכננת יציאה לשליחות בחו"ל לא תירשם לחונכות פר"ח).

תלמידה המעוניינת להירשם לפרויקט זה תוכל לעשות זאת באמצעות המזכירה הגב' גיטה רודרמן
9602323 – 03.

מלגת מפעל הפיס

מפעל הפיס, פועל במשך עשרות שנים לטובת צרכיה החברתיים של האוכלוסייה ולצמצום הפערים החברתיים בישראל.
במסגרת זו, משקיע מפעל הפיס משאבים רבים בתחום החינוך.

כצעד נוסף, יזם מפעל הפיס את פרויקט "מלגות פיס להשכלה ‏גבוהה", במסגרתו מוענקות מלגות לימודים להשכלה גבוהה, ‏לסטודנטים שידם אינה משגת לממן לימודים אקדמיים, במטרה לסייע להם במימון שכר הלימוד ולעודדם להמשיך את לימודיהם ולהשתלב באקדמיה.

המלגות הינן חד שנתיות, והן מועברות באמצעות הרשויות המקומיות.

הזכאות מותנית בתרומה לקהילה בהיקף של 130 שעות בשנה (מוכח) כתנאי לקבלת המלגה.

לבירורים, ניתן לפנות אל המזכירה הגב' גיטה רודרמן. טל': 9602323 – 03.