מטרות השליחות

מטרות השליחות

 

נר להאיר

לגבש את תפיסת תפקיד המורה כשליחה בשדה החינוך

להוות מודל לחיקוי עבור התלמידות.

מחברות עפרונות ולוח כיתה
שולחן תלמיד

 

מורה שליחה

להכשיר למגוון תפקידים ומסגרות למידה בהוראה, במסגרת זו תתבקש הסטודנטית לקחת חלק בפעילויות שליחות כגון:          ביקורי בית ביחד עם מורה מהצוות          הפעלת אירועים במסגרת החינוך הבלתי פורמלי ועוד.

 

תלקיט שליחות

שליחות הסטודנטית מתועדת בקורס המקוון     'תלקיט שליחות' במודל של המכללה, לצורך למידה רפלקטיבית

מחשב