מדור שכר

מדור שכר ומנהל מורים

הגב' נחמה ריבקין
חשבת שכר

03-9602344

Nrivkin@rivka.org.il

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

בימים א'-ה' בין השעות: 9:00-14:00

הגב' פייגי פלדמן

הנהלת חשבונות

 
03-9602347

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

ביום א' ב' וה' בין השעות: 13:00- 10:30

 

הגב' דינה זיגלבוים
מנהל מורים וחשבת שכר

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

ימים- א,ג,ה- משעה 13:30 עד 9:30

 ימים- ב,ד- משעה 15:00 עד 9:30

הגב' בתיה דן

גזברות

03-9602345

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

ביום א' בין השעות: 

בימים ב'-ד' בין השעות: 

 

הגב' אסתי הלפרין
גזברות

03-9602341

estihalperin@rivka.org.il

שעות קבלת קהל:

ביום א' בין השעות: 

בימים ב'-ד' בין השעות:

מענה טלפוני:

בימים א'-ה' בין השעות: 11:00-12:00