מדור מנהל מורים ולומדים

מינהל מורים ולומדים

הגב' חוה הלפרין – מרכזת מינהל מורים ולומדים

03-9602314

files.geektime.co.il/wp-content/uploads/2018/04/1_... halperin_ch@rivka.org.il

שעות קבלת קהל:

ימים ראשון – רביעי 8:30 – 15:00

תחומי אחריות:

מערכת אישית לתלמידות

מעבר התמחות

בקשות לשינוי מערכת- מעבר קבוצה

מערכת שליחות

התחברות לפורטל תלמידה