מדור מבחני בקיאות

מבחני בקיאות חובה

מזכירת המדור הגב' יפה אלקיים

03-9602326

(ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי)

elkayam_y@rivka.org.il

במשך שנות הלימוד במכללה, חובה על כל תלמידה להיבחן בסדרת מבחני בקיאות בלימודי התנ"ך ותושב"ע.

מטרת המבחנים

  •  להקנות בסיס ידע רחב לכל מתכשרת בהוראה.

  •  להוות מצע להעמקת הלמידה בקורסים בלימודי הקודש במכללה.

מתכונת ונהלי מבחני הבקיאות מופיעים בדפי המידע

מערך הרישום והמבחנים הינו ממוחשב. המבחנים מתקיימים במעבדות המחשבים של המכללה. נושאי המבחנים במועדים השונים נתונים לבחירת התלמידה.

 מועדי המבחנים

המבחנים מתקיימים בכל שבוע.  

  • שנה ג' – ימי ראשון: 14:10-14:40

  • שנה ב'+ ירושלמיות (שנים א'+ב') – ימי שני: 13:50-14:20

  • שנה א' – ימי שלישי: 14:20 -13:50

המבחנים יתקיימו בכיתות המחשבים. 

נהלי הרישום לנבחנות

הרישום למבחני הבקיאות מתבצע שבוע מראש אך ורק באמצעות הרישום המקוון באתר המכללה

הרישום מסתיים מידי שבוע ביום רביעי בשעה 12:00. לא ניתן להירשם לאחר מועד זה.

לתשומת ליבך, צייני ביומן האישי את המבחן בתאריך בו נבחנת (למקרה של תקלות טכניות).