Search
Close this search box.

למען הקהילה

למען הקהילה

שליחות בארץ ובחו"ל

מכללת "בית רבקה" מוסד הדגל של בנות חב"ד בישראל, מכשירה מורות ומשרתת את בנות  הקהילה מצפת בצפון ועד אילת בדרום. הסטודנטיות רואות את החינוך וההוראה כשליחות וכאידיאל חיים.

גולת הכותרת של שלל הפעילויות במכללה היא "פרויקט השליחות".

במהלך שנה ב' של לימודיהן נשלחות בכל סמסטר כ – 140 סטודנטיות לקהילות מרוחקות בארץ ובמדינות חבר העמים, מערב ומזרח אירופה, המזרח הרחוק וארה"ב, להתנסות מעשית בהוראת יהדות ועברית.

עם סיום לימודיהן ואחרי נישואיהן יוצאות רבות מהן לשליחות ברחבי תבל למען חיזוק הזהות היהודית ויצירת חיים יהודיים תוססים בארץ ובתפוצות.

שליחות זו בהשראתו של הרבי מליובאוויטש משתלבת במערך השליחות העולמי של תנועת חב"ד, המונה כיום למעלה מ – 5000 זוגות שליחים.

רוב שליחות חב"ד בישראל, במדינות חבר העמים וביתר במדינות מזרח אירופה ואף במזרח הרחוק הן בוגרות מכללת "בית רבקה".

חלק נכבד מהשליחות במערב אירופה ובצפון אמריקה הן בוגרות המכללה על מסלוליה השונים.

פרוייקט התנדבותי בשיתוף עמותת "יד לילד המיוחד"

מתוך אוריינטציה חברתית של תרומה קהילתית, חברה מכללת בית רבקה לעמותת "יד לילד המיוחד" – הפועלת לקידום ילדים וצעירים עם צרכים מיוחדים –   בפרוייקט ייחודי נוגע ללב.

כל אחת מהסטודנטיות במסלול לחינוך המיוחד חונכת בתדירות של אחת לשבוע ילד בעל צרכים מיוחדים. במסגרת זו מתקיים גם פעם בשנה יום פעילות משותף – לילדים, לסטודנטיות החונכות ולהורים.

צוות המרצות במסלול מלווה את הפרוייקט ומעניק לסטודנטיות ייעוץ אקדמי והדרכה מעשית בהתנדבות מלאה.

בפרוייקט זה יש רק מרוויחים. הסטודנטיות, שלצד הנתינה הן מגבות את ההתנסות הדיסציפלינרית שלהן במחקר מלווה, הילדים שזוכים לטיפול אישי צמוד, עטוף בהרבה מסירות ואהבה, וההורים שמוענקות להם שעות חסד שבועיות, בהן מתאפשר להם לנשום מעט לרווחה.