לימודי חובה

לימודי חובה

לימודי אנגלית למטרות אקדמיות בהתאם לדרישת המועצה להשכלה גבוהה, כל סטודנטית המועמדת ללימודים אקדמיים, מחוייבת להציג ציון במבחן למיון רמת האנגלית. המיון לרמות השונות נקבע על פי מבחנים חיצוניים, באחת משתי האופציות:
  • ציון פרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.
  • ציון במבחן אמי”ר בכתב (אנגלית – מיון לרמות), או אמיר”ם בגירסה הממוחשבת, המתקיים על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה במספר מועדים בשנה.
להלן הסיווג לרמות:
שם הרמה ציון בחלק האנגלית בפסיכומטרי/אמיר"ם ציון במבחן אמי"ר
פטור מלימודי אנגלית 134+ 234+
מתקדמים ב' 120-133 220-233
מתקדמים א' 100-119 200-219
בסיסי 85-99 185-199
טרום בסיסי 50-84 150-184

במכללה מתקיימים קורסים ברמות: טרום בסיסי, בסיסי ומתקדמים א'.

הקורס ברמת מתקדמים ב' מתקיים במסגרת לימודי שנה ד' במכללת שאנן.

המעבר מרמה לרמה מותנה בהשגת ציון עובר (60). תלמידה שלא נגשה למבחן הפסיכומטרי תסווג לרמת טרום בסיסי. המעבר מרמה לרמה מותנה

בהשגת ציון עובר (60). תלמידות ההתמחות באנגלית לחטיבת הביניים פטורות מן הדרישה להצגת ציון במבחן למיון רמת האנגלית, ומן הקורסים הללו.

לשון למטרות הוראה


לימודי לשון הם חובה לכל סטודנטית המתכשרת להוראה (בציון סופי 'עובר – 60), והם משולבים במסגרת לימודי תעודת ההוראה.

הסטודנטיות תסווגנה לשלוש רמות לימוד, על פי ציון הבגרות בלשון, או על פי הרכיב המילולי – לשוני של המבחן הפסיכומטרי כדלהלן:

סיווג על פי הרכיב המילולי-לשוני של המבחן הפסיכומטרי –
 רמה א: עד ציון 90 .
 רמה ב: ציון  120 – 91 .
 רמה ג: ציון 121 + .  

סיווג על פי ממוצע ציוני הבגרות בלשון והבעה –

    רמה א: ממוצע ציון 70–75 
    רמה ב: ממוצע ציון 76–92 
    רמה ג: ממוצע ציון 93+   

 

לסטודנטיות המסווגות לרמה א' נדרשות 6 ש"ש של לימודי לשון, לרמה ב' – 4 ש"ש ולרמה ג' – 2 ש"ש.

 

כחלק מלימודי החובה לקראת תעודת הוראה יש לעבור קורס עזרה ראשונה בהיקף של 44 שעות.

מכון לביב מפעיל את הקורס במכללה, הקורס מתבצע בשני שלבים 1) לימוד מרחוק 2) מפגש מעשי.

לשאלות וברורים ניתן לפנות לגב' פרומה ליפסקר, אחראית הקורס, בימים ראשון – רביעי 8:30 – 14:00, 03-9602320
או לחברת לביב 054-2587080 shmuel@laviv.org.il

 

 

כחלק מתנאי הקבלה לשנת ההתמחות על הסטודנטית  להשתתף בקורס מתוקשב המנוהל ע"י מכון מופ"ת.

מכון מופ"ת בשיתוף עם האגף להכשרת עובדי הוראה, מקיים את קורסי החובה המקוונים בנושאים:
"בטחון, בטיחות ושעת חירום", "זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בריא."

להלן מועדי הקורסים לשנת הלימודים ה'תשפ"ב, בכל מועד מתקיימים שני הקורסים במקביל. כל סטודנטית
יכולה לבחור לבצע את שני הקורסים במועד אחד או במועדים נפרדים.

22/11/21 – 01/11/21
כ"ו בחשוון תשפ"ב – י"ח בכסלו תשפ"ב
27/12/21 – 06/12/21
ב' בטבת תשפ"ב – כ"ג בטבת תשפ"ב
24/01/22 – 03/01/22
א' בשבט תשפ"ב – כ"ב בשבט תשפ"ב
28/03/22 – 07/03/22
ד' באדר ב' תשפ"ב – כ"ה באדר ב' תשפ"ב
23/05/22 – 02/05/22
א' באייר תשפ"א – כ"ב באייר תשפ"ב
28/06/21 – 07/06/21
ז' בסיון תשפ"ב – כ"ח בסיוון תשפ"ב
סמסטר קיץ
18/07/22 – 04/07/22
ה' בתמוז תשפ"ב – י"ט בתמוז תשפ"ב

קורסים אלו הינם תנאי לקבלת אישור 80% למתמחי סטאז' ולקבלת תעודת הוראה.