כתבות

ביום ראשון, י"ט אדר א', נערכה לראשונה תכנית לילה ייחודית לבנות המעונות אליה הצטרפו בנות משנה א'.
התנסות חדשנית המשלבת את תחומי האומנויות בתהליכי ההוראה התקיימה במכללה ביום רביעי ו בכסלו בהובלה של צוות המדריכות הפדגוגיות. היה זה יום קסום, מלא תנועה, עשיה והרבה אור בעיניים.
בשבת קודש יום הבהיר ט' בכסלו יצאו בנות המכללה לשבת מיוחדת במלון באלי בטבריה השבת הייתה הכנה טובה ומאירה לבית יהודי חסידי ושליחותי