Search
Close this search box.

יציאה לשליחות חינוכית שנה ב'

אחראית שליחות בארץ

הגב' ריבי פינסקי

מייל rivi.pinsky@gmail.com

אחראית שליחות בתפוצות

הגב' חני סלאווין

מייל chanislavin@gmail.com 

שליחות חינוכית שנה ב'

מכללת "בית רבקה", מוסד הדגל של בנות חב"ד בישראל, מכשירה מורות ומשרתת את בנות  הקהילה מצפת בצפון ועד אילת בדרום. הסטודנטיות רואות את החינוך וההוראה כשליחות וכאידיאל חיים.
גולת הכותרת של שלל הפעילויות במכללה היא "מיזם השליחות".
במהלך שנה ב' של לימודיהן נשלחות בכל סמסטר כ- 140 סטודנטיות לקהילות מרוחקות בארץ ובמדינות חבר העמים, במערב אירופה ובמזרח אירופה, במזרח הרחוק ובארצות הברית, להתנסות מעשית בהוראת יהדות ועברית.
עם סיום לימודיהן ואחרי נישואיהן יוצאות רבות מהן לשליחות ברחבי תבל למען חיזוק הזהות היהודית וליצירת חיים יהודיים תוססים בארץ ובתפוצות.
שליחות זו בהשראתו של הרבי מליובאוויטש משתלבת במערך השליחות העולמי של תנועת חב"ד, המונה כיום יותר מ- 5000 זוגות שליחים.
רוב שליחות חב"ד בישראל, במדינות חבר העמים, במדינות מזרח אירופה ואף במזרח הרחוק הן בוגרות מכללת "בית רבקה".
חלק נכבד מהשליחות במערב אירופה ובצפון אמריקה הן בוגרות המכללה על מסלוליה השונים.