טופס מרצה אורח

טופס מרצה אורח


לתשומת לבך:
יש להמציא תיאום מס עבור "שכר מרצים" לפני התשלום,
במידה ולא יתקבל תאום, התשלום יתבצע בניכוי המס המקסימלי הקבוע עפ"י חוק.
מס ' תיק הניכויים של המכללה הוא – 925111635.

כמו"כ במידה ויש חבות תשלום לביטוח לאומי , סכום הניכוי יהיה לפי התעריף הגבוה – כשכר נוסף , במידה ותשלום זה אינו שכר נוסף או שיש זכאות לשיעור הנמוך בביטוח לאומי יש לצרף תאום דמי ביטוח לאומי או תצהיר על כך .