טופס אישור קצובת נסיעה- מורה עמותה

טופס אישור קצובת נסיעה- עמותה

יש להגיש את הטופס עד סוף חודש נובמבר בשנה"ל הנוכחית.

לגבי בקשות המוגשות לאחר ה-1 לדצמבר בשנה השוטפת, תחולת התשלום תחל מתאריך קבלת הבקשה במשרדינו.

 לבדיקת עלות נסיעה בתחבורה ציבורית  >>