כתבות

כתבות

בצעירותה היא הצביעה לשמאל הרדיקלי והפגינה ברחובות נגד "החרדים" ו"הכפייה הדתית". אבל יום אחד היא נקלעה בניגוד לרצונה לשיעור חסידּות ומאז כל עולמה התהפך. המרצה זיזי קאוזמן במסע חיים מלא תובנות
מקצוע הגננות מצוי עתה בעיצומה של תאוצה קונספטואלית ותדמיתית מרחיקת לכת, שאחד מביטוייה הוא פתיחת 'מגמת מצויינּות' בתוך המסלול לגיל הרך.
זהו סיפורה יוצא הדופן של ילדה לא יהודייה מצ'רניגוב העולה לארץ עם אמא, הן מתגיירות. האמא כותבת ספרים בחסידות והבת מרצה לחינוך במכללת בית רבקה.
בשלהי חודש תשרי האחרון נתבקשה מרת רבקה חפר ז"ל לבית עולמה הגב' חפר ראויה למקום של כבוד והדר על לוח הזיכרון המוזהב של בית רבקה
הרב יצחק קפלן, מרבני המכללה, מוביל אותנו במשעולי הביטול החסידי ומוכיח לנו כי זה צועד שלוב זרוע עם הדרישה מכל אחד ואחת מאתנו להכיר ביכולותיו וכישרונותיו ולהביאם לידי ביטוי מקסימלי