כתבות

כתבות

הרב יצחק קפלן, מרבני המכללה, מוביל אותנו במשעולי הביטול החסידי ומוכיח לנו כי זה צועד שלוב זרוע עם הדרישה מכל אחד ואחת מאתנו להכיר ביכולותיו וכישרונותיו ולהביאם לידי ביטוי מקסימלי