התמחות תנ"ך

התמחות דו-חוגית: תושב"ע ותנ"ך​

ראש החוג
ד"ר מרים ג'ייקובס

03-9602322

miriamj770@gmail.com

רכזת ההתמחות
הגב' חנה פלדמן 

03-9602322

chanafeld@gmail.com

סוג התעודה:

תעודת ממ"ס בכיר + B.Ed (בשיתוף מכללה אקדמית*)
     * בכפוף לאישור משה"ח והמל"ג

הנחת היסוד של ההתמחות בתנ"ך מבוססת על החשיבות ועל הנחיצות בהכשרת מורות חסידיות להוראת המקצוע,
הכשרה שתרחיב ותעשיר את הידע המקצועי והדידקטי בהתייחסות לתכנים המקודשים לאור פרשנות חז"ל וגדולי ישראל לאורך כל הדורות ובדגש על ההשקפה החסידית.
מתוך אמונה בכוח השפעתה של המורה, מושם דגש בכל מהלך הלימודים על העצמה אישית-אמונית, חסידית.
תוכנית הלימודים של ההתמחות כוללת קורסים שונים ומגוונים: סוגיות בתנ"ך על-פי החסידות, סוגיות בחינוך בבית היהודי לאור פרשיות בתנ"ך, היכרות מעמיקה עם דרכם הפרשנית של המפרשים השונים, פיתוח כלים ומיומנויות דיסציפלינריות להבנת לשון המקרא, טעמי המקרא ותרגומיו, קורסים דידקטיים להוראת תורה ונביא, שילוב המחשב בהוראת תנ"ך ועוד.

קורסי מבוא
מבוא למקרא – שנה א'
מבוא לפרשנות המקרא בספרות חז"ל- שנה א'
תקשוב בתנ"ך- שנה א'

קורסי פרשנות
רש"י כפרשן המקרא – שנה א'
עקרונותיו הפרשניים של ראב"ע – שנה ב'
פרשנות רש"י על-פי משנתו של הרבי – שנה ב'
קווי יסוד בפרשנות רמב"ן – שנה ג'
הטעמים בראי פרשנות המקרא – שנה ג'

קורסי עיון והעמקה בספרי התנ"ך
סוגיות בפרשת משפטים – שנה א'
סוגיות ביהושע ובשופטים – שנה א'
הפרק הסיפורי בתורה – ספר שמות- שנה א'
עיונים בספר מלכים- שנה ב'
עיונים בספרי יחזקאל וישעיהו- שנה ג'

קורסי מונוגרפיה

מאורעות דור המדבר- שנה א'
אישים בתנ"ך – שנה א'
המלוכה בישראל – שנה א'
ספרם של נוחלי הארץ- שנה ב'

הבית היהודי – סוגיות בתנ"ך – שנה ג'

קורסי:  סמינריון

פרה סמינריון בתנ"ך- שנה ב'
סמינריון- עיון משווה בין מפרשי המקרא בפרקים נבחרים בספר דברים- שנה ג'

קורסים דידקטיים
דידקטיקה להוראת תנ"ך – שנה ב'
פיתוח חשיבה בהוראת תנ"ך – שנה ג'

ההתנסות בהוראת התנ"ך משולבת במסגרת לימודי ההכשרה בסמסטר א' של שנה ב'.

בשנה ג' הסמינריסטיות משתלבות בבתי הספר המאמנים בהוראת תנ"ך במסגרת של התנסות מוגברת בהוראה. הן לוקחות אחריות על מכלול רצף ההוראה: תכנון, ביצוע, הערכה בהוראת 2 ש"ש תנ"ך.

1.סיור לימודי
בכל שנה מתקיים סיור לימודי להעשרה ולהעמקה בהבנת אירועי התנ"ך בשטח.
הסיור חווייתי, והוא מחבר את הלומדות לתכנים של התנ"ך.

2. יום עיון
הרצאות להרחבה והעשרת הידע הדיסציפלנרי.

3. לימודי תעודה בהוראה מתקנת בתנ"ך

תנ"ך הוא מקצוע רב-מלל המצריך מיומנויות של קריאה ושל כתיבה.
ההוראה המתקנת מקנה כלים ושיטות להתערבות אפקטיבית בתהליכי הלמידה של תלמידים לקויי למידה המשולבים בכיתות ההטרוגניות.
הלימודים הם בהיקף של 240 ש"ש, והם מקנים תעודה ללימודי הוראה מותאמת.

כל מועמדת תיבחן בשלוש אמות מידה:

ציון הבגרות בתנ"ך ברמת 5 יחידות לימוד – מינימום 85%;
מבחן קבלה;
ריאיון אישי.

הגב' איבערט דבורה 
ד"ר ג'ייקובס מרים
ד"ר בוחנק עטל 
הרב גמסון אורי
הגב' זהר חנה
הגב' למברג נחמה
הגב' מרינובסקי חנה 
הרב סופר יחזקאל
הגב' חנה פלדמן
הגב' יפה קדוש

הגב' חנה פלדמן   chanafeld@gmail.com

הגב' מרים גייקובס   miriamj770@gmail.com