התמחות תושב”ע

התמחות תושב”ע

ראש ההתמחות
הרב אורי גמסון

urigamson@gmail.com

סוג התעודה:

תעודת ממ"ס בכיר + B.Ed (בשיתוף מכללה אקדמית*)
     * בכפוף לאישור משה"ח והמל"ג

ההתמחות בתושב"ע היא התמחות נוספת במסלולי הלימוד בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים: תנ"ך, חינוך בלתי-פורמלי וחינוך מיוחד.

החוג לתורה שבעל-פה הוא חוג הליבה של המכללה.

התואר הניתן לסטודנטיות המסיימות את לימודיהן, הוא תואר דו-חוגי. 

מטרת החוג היא להקנות לכל סטודנטית שני מרכיבים מרכזיים: (1) בסיס רחב ואיתן של ידע בתחומי התורה שבעל-פה כדי להעשיר את המטען האישי בהמשך הדרך כאישה דתית האמונה על דרכה של חסידות חב"ד, ו-(2) הכשרה מקצועית רחבה כדי לשמש מורה בתחומי התורה שבעל-פה.

הקורסים בחוג בנויים בשלושה מעגלים:

(1) קורסי מבוא המציגים את יסודות התורה שבעל-פה;

(2) היכרות עם טקסטים מספרות התנאים והאמוראים;

(3)קורסי מונוגרפיה העוסקים בתחומי דעת ייחודיים בתוך מסגרת התורה שבעל-פה.

 

קורסי מבוא

מבוא לתורה שבעל-פה
הדרכה בביבליוגרפיה ובשיטות מחקר בספרות חז"ל
מבוא למדרש
מבוא לחסידות חב"ד
מבוא כללי במחשבת ישראל

 

טקסטים מספרות התנאים והאמוראים

סוגיות נבחרות בספרות התנאים
כללי יסוד בעיון במשנה
עיונים בסוגיות מרכזיות במשנה ובתלמוד
פרשנות המשנה – מימי הביניים ועד העת החדשה
עיונים במסכת אבות
עיון בטקסטים חז"ליים בעקבות הבית היהודי

 

מונוגרפיות

עיון משווה בסוגיות חינוכיות בבית היהודי
עיונים רעיוניים בפרשת השבוע
מחקר משווה בסוגיות ליבה השקפתיות
סוגיות בסיס בהתפתחות ההלכתית – ברכות הנהנין
היבטים עיוניים בפסיקת ההלכה – הלכות שבת
הלכות כשרות: התהוות ההלכה מהמקורות ועד למבנה המודרני
עיון משווה בסוגיות יסוד בספר התניא
עיונים במחשבת האמונה
סוגיית הצדיק: ממקורות חז"ל ועד לספרות בת זמננו
מושגי יסוד בסוגיית הגאולה
היחס לאישה ביהדות – אתגרי השעה מול ההלכה

דילמות פסיכולוגיות וחינוכיות בתורת החסידות

במסגרת יום העיון השנתי לכלל הסטודנטיות הלומדות במכללה,  משתתפים מרצים במגוון סוגיות, כמו: רפואה והלכה, משפט עברי, מדע וספרות חכמים ועוד.

סגל המרצים:
הרב ברוך בליז'ינסקי
הרב אליעזר ברוד
הרב אורי גמסון
הרב מנחם ווהבה
הרב זושא וולף
הרב מנחם מינצברג
הרב יחזקאל סופר
הרב מאיר ערד
הרב חיים פרוס
הרב בנימין קופרמן
הרב יעקב קטן
הרב יצחק קפלן
הרב מנדי רוזנפלד

סגל המרצות:
גב' ברוריה אשכנזי
גב' חנה גליצנשטיין
גב' אסתר דרחי
גב' זילברשטרום
גב' ברכה טברדוביץ
גב' אסתר ירוסלבסקי
גב' צירי לבנוני
גב' נחמה למברג
גב' אסתר פיקארסקי
גב' יפה קדוש
גב' דובה רסקין

הרב אורי גמסון   urigamson@gmail.com

        

החוג לתושב"ע הוא חוג הליבה של המכללה.

התואר הניתן לסטודנטיות המסיימות את לימודיהן, הוא תואר דו-חוגי. 

מטרת החוג היא להקנות לסטודנטיות שני מרכיבים מרכזיים: (1) בסיס רחב ואיתן של ידע בתחומי התורה שבעל-פה, כך שיצאו עם מטען אישי שיעשיר אותן בהמשך דרכן בחיים כאשה דתית האמונה על דרכה של חסידות חב"ד, וגם הכשרה מקצועית רחבה ככל האפשר כמורות לעתיד בתחומי התושב"ע.

הקורסים בחוג בנויים בשלשה מעגלים: קורסי מבואות שמציגים את יסודות התורה שבעל פה לסטודנטיות, היכרות עם טקסטים מספרות התנאים והאמוראים וקורסי מונוגרפיות שעוסקים בתחומי דעת ספציפיים בתוך מסגרת התושב"ע.

 

מבואות:

מבוא לתושב"ע
הדרכה ביבליוגרפית ושיטות מחקר בספרות חז"ל
מבוא למדרש
מבוא לחסידות חב"ד
מבוא כללי במחשבת ישראל

 

טקסטים מספרות התנאים והאמוראים:

סוגיות נבחרות בספרות התנאים
כללי יסוד בעיון במשנה
עיונים בסוגיות מרכזיות מהמשנה והתלמוד
פרשנות המשנה – מימי הביניים ועד העת החדשה
עיונים במסכת אבות
עיון בטקסטים חז"ליים בעקבות הבית היהודי

 

מונוגרפיות:

עיון משווה בסוגיות חינוכיות בבית היהודי
עיונים רעיוניים בפרשת השבוע
חקר משווה בסוגיות ליבה השקפתיות
סוגיות בסיס בהתפתחות ההלכתית – ברכות הנהנין
הבטים עיוניים בפסיקת ההלכה – הלכות שבת
הלכות כשרות: התהוות ההלכה מהמקורות ועד למבנה המודרני
עיון משווה בסוגיות יסוד בספר התניא
עיונים במחשבת האמונה
סוגיית הצדיק: ממקורות חז"ל ועד לספרות בת זמננו
מושגי יסוד בסוגיית הגאולה
היחס לאשה ביהדות – אתגרי השעה מול ההלכה

דילמות פסיכולוגיות וחינוכיות בתורת החסידות

ביום העיון השנתי לכלל הסטודנטיות הלומדות במכללה, מגיעים מרצים בנושאי תושב"ע מעשית, כמו: רפואה והלכה, משפט עברי, מדע וספרות חכמים ועוד.

סגל המרצים:
הרב ברוך בליז'ינסקי
הרב אליעזר ברוד
הרב אורי גמסון
הרב מנחם והבה
הרב זושא וולף
הרב מנחם מינצברג
הרב יחזקאל סופר
הרב מאיר ערד
הרב חיים פרוס
הרב בנימין קופרמן
הרב יעקב קטן
הרב יצחק קפלן
הרב מנדי רוזנפלד

סגל המרצות:
גב' ברוריה אשכנזי
גב' חנה גליצנשטיין
גב' אסתר דרחי
גב' זילברשטרום
גב' ברכה טברדוביץ
גב' אסתר ירוסלבסקי
גב' צירי לבנוני
גב' נחמה למברג
גב' אסתר פיקארסקי
גב' יפה קדוש
גב' דובה רסקין

הרב אורי גמסון   urigamson@gmail.com