התמחות מתמטיקה

התמחות מתמטיקה ותושב"ע בביה"ס היסודי

ראש התמחות מתמטיקה
הגב' ויקי בליזניאנסקי

targilim@gmail.com

סוג התעודה:

תעודת ממ"ס בכיר + B.Ed (בשיתוף מכללה אקדמית*)
     * בכפוף לאישור משה"ח והמל"ג

הכשרת מורות מקצועיות לתושב"ע ולמתמטיקה לביה"ס היסודי.

 לשנה"ל תשפ"ב*

לקבלת התואר בהוראת מתמטיקה בביה"ס היסודי נדרש 32 ש"ש קורסים דיסציפלינריים במתמטיקה, 10 ש"ש קורסים של חינוך מתמטי ובנוסף קורסים של חינוך כללי והתנסות מעשית בהוראה.

קורסים דיסציפלינריים:

יסודות האלגברה-משתנים ופתרון משוואות 2 ש"ש

גיאומטריה, מדידות וטרנספורמציות 1 ש"ש

יסודות תורת המספרים-מספרים ממשיים ופעולות 2 ש"ש

תורת הקבוצות 1 ש"ש

מאריתמטיקה לאלגברה 1 ש"ש

פונקציות וגרפים 1 ש"ש

בניות גיאומטריות 1 ש"ש

לוגיקה מתמטית 1 ש"ש

קומבינטוריקה 1 ש"ש

יסודות גיאומטריית המישור 2 ש"ש

בעיות מילוליות באריתמטיקה – כלליות, יחס ואחוזים 2 ש"ש

חקר נתונים 1 ש"ש

בעיות מילוליות באלגברה – ממעלה ראשונה ושנייה 2 ש"ש

תולדות המתמטיקה 1 ש"ש

מבוא לסטטיסטיקה 1 ש"ש

תורת המספרים 1 ש"ש

גיאומטריה במרחב 1 ש"ש

הסתברות 1 ש"ש

משימות העשרה לפיתוח חשיבה מתמטית 1 ש"ש

יסודות הנדסה אנליטית 1 ש"ש

סדרות וטורים 1 ש"ש

חקר ופתרון בעיות 1 ש"ש

מבוא לאנליזה והיבטים אנליטיים 1 ש"ש

חדו"א 1 ש"ש

סמינריון מתמטי 3 ש"ש

חינוך מתמטי:

מתודיקה של הוראת מתמטיקה א' 1 ש"ש

ראשית לימודי המתמטיקה 1 ש"ש

מתודיקה של הוראת מתמטיקה ב' 1 ש"ש

מתודיקה של הוראת מתמטיקה ג' 1 ש"ש

הערכת הישגים במתמטיקה 1 ש"ש

עקרונות וגישות בחינוך מתמטי 1 ש"ש

מחקר בחינוך מתמטי 1 ש"ש

התפתחות המושגים המתמטיים 1 ש"ש

הוראה דיפרנציאלית במתמטיקה 1 ש"ש

מתמטיקה בסבי

 

* תכנית זו בהליך בנייה וייתכנו בה שינויים ע״פ דרישת המל״ג ומשה״ח

התנסות בתושב"ע – שנה א'
התנסות במתמטיקה – שנה ב'
התנסות בתושב"ע ובמתמטיקה – שנה ג'

 יום עיון שנתי לפי התמחויות לכל המכללה. ביום זה מתקיימים הרצאות ו\או סדנאות במתמטיקה לתלמידות ההתמחות

 

 

תנאי הקבלה:

ניתן להתקבל ללימודי ההתמחות על בסיס תעודת בגרות איכותית או על בסיס ציון מבחן פסיכומטרי ובגרות.

מסלול תעודת בגרות איכותית דורש:
1. ממוצע בגרות 92 ומעלה.
2. בגרות באנגלית ברמת 4 או 5 יח"ל.
3. בגרות במתמטיקה ברמת 4 או 5 יח"ל עם ציון 80 לפחת ב-4 יח"ל או 70 לפחות ב-5 יח"ל.
4. תינתן עדיפות לתלמידות בעלות הישגים גבוהים יותר במבחני בגרות במתמטיקה.
5. בגרות ברמת 5 יח"ל במקצוע מדעי מוגבר.
6. הצלחה במבחן התאמה.

 

מסלול פסיכומטרי דורש:
1. ציון משולב 540 ומעלה.
2. בגרות במתמטיקה ברמת 4 או 5 יח"ל עם ציון 80 לפחת ב-4 יח"ל או 70 לפחות ב-5 יח"ל.
3. תינתן עדיפות לתלמידות בעלות הישגים גבוהים יותר במבחני בגרות במתמטיקה.
4. תינתן עדיפות לתלמידות שצברו לפחות 100 נקודות בחלק הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית.
5. הצלחה במבחן התאמה.

גב' בליזניאנסקי ויקי
גב' בליניצקי רעות
גב' זקס רחל לאה
גב' טייטלבאום ליבי
גב' כהן תרצה חנה
גב' מאיר חדווה
גב' מרזל רחל שושנה
גב' נפחא רחל
גב' סלמון בתיה

גב' עוקבי חיה מושקא
גב' פלג נצחיה
גב' צבי זהבה
גב' רוכברגר רבקה
גב' שלו מרינה
גב' שפוצ'ניק קלרה

 

רכזת התמחות מתמטיקה הגב' ויקי בליזניאנסקי

targilim@gmail.com