התמחות מתמטיקה

התמחות מתמטיקה ותושב"ע בביה"ס היסודי

רכזות ההתמחות


גב' ויקי בליזניאנסקי

targilim@gmail.com


ד"ר רוחי זקס

Rochiezaks@gmail.com

סוג התעודה:

תעודת ממ"ס בכיר + B.Ed (בשיתוף מכללה אקדמית*)
     * בכפוף לאישור משה"ח והמל"ג

הכשרת מורות מקצועיות לתושב"ע ולמתמטיקה לביה"ס היסודי.

המסלול מיועד לאוהבות מתמטיקה שהצליחו בלימודי מתמטיקה בבית-הספר, ועומדות בתנאי הקבלה. מועמדות רציניות ומוכנות להשקיע בלימודים הן בהרצאות במכללה והן בתרגול בבית.

 לשנה"ל תשפ"ב*

לקבלת התואר בהוראת מתמטיקה בביה"ס היסודי נדרש 32 ש"ש קורסים דיסציפלינריים במתמטיקה, 10 ש"ש קורסים של חינוך מתמטי ובנוסף קורסים של חינוך כללי והתנסות מעשית בהוראה.

קורסים דיסציפלינריים:

יסודות האלגברה-משתנים ופתרון משוואות 2 ש"ש

גיאומטריה, מדידות וטרנספורמציות 1 ש"ש

יסודות תורת המספרים-מספרים ממשיים ופעולות 2 ש"ש

תורת הקבוצות 1 ש"ש

מאריתמטיקה לאלגברה 1 ש"ש

פונקציות וגרפים 1 ש"ש

בניות גיאומטריות 1 ש"ש

לוגיקה מתמטית 1 ש"ש

קומבינטוריקה 1 ש"ש

יסודות גיאומטריית המישור 2 ש"ש

בעיות מילוליות באריתמטיקה – כלליות, יחס ואחוזים 2 ש"ש

חקר נתונים 1 ש"ש

בעיות מילוליות באלגברה – ממעלה ראשונה ושנייה 2 ש"ש

תולדות המתמטיקה 1 ש"ש

מבוא לסטטיסטיקה 1 ש"ש

תורת המספרים 1 ש"ש

גיאומטריה במרחב 1 ש"ש

הסתברות 1 ש"ש

משימות העשרה לפיתוח חשיבה מתמטית 1 ש"ש

יסודות הנדסה אנליטית 1 ש"ש

סדרות וטורים 1 ש"ש

חקר ופתרון בעיות 1 ש"ש

מבוא לאנליזה והיבטים אנליטיים 1 ש"ש

חדו"א 1 ש"ש

סמינריון מתמטי 3 ש"ש

חינוך מתמטי:

מתודיקה של הוראת מתמטיקה א' 1 ש"ש

ראשית לימודי המתמטיקה 1 ש"ש

מתודיקה של הוראת מתמטיקה ב' 1 ש"ש

מתודיקה של הוראת מתמטיקה ג' 1 ש"ש

הערכת הישגים במתמטיקה 1 ש"ש

עקרונות וגישות בחינוך מתמטי 1 ש"ש

מחקר בחינוך מתמטי 1 ש"ש

התפתחות המושגים המתמטיים 1 ש"ש

הוראה דיפרנציאלית במתמטיקה 1 ש"ש

מתמטיקה בסבי

 

* תכנית זו בהליך בנייה וייתכנו בה שינויים ע״פ דרישת המל״ג ומשה״ח

התנסות בתושב"ע – שנה א'
התנסות במתמטיקה – שנה ב'
התנסות בתושב"ע ובמתמטיקה – שנה ג'

במסגרת יום עיון מכללתי נערכות הרצאות העשרה וסדנאות לסטודנטיות התמחות המתמטיקה בהובלת מרצים אורחים, מתמטיקאים וחוקרי חינוך מתמטי. בסיורים לימודיים בליווי המדריכות הפדגוגיות הסטודנטיות מבקרות הסטודנטיות במרכזים ובבתי -ספר שבהם מתקיימת דרכי למידה מגוונות וחדשניות.

הקבלה ללימודי ההתמחות להוראת מתמטיקה בבית-הספר היסודי באחד משני המסלולים:

  1. ממוצע בגרות 92 ומעלה,
  2. בגרות במתמטיקה ברמת 5 יח"ל בציון 70 ומעלה או ברמת 4 יח"ל בציון 80 ומעלה,
  3. בגרות ברמת 5 יח"ל במקצוע מדעי מוגבר,
  4. בגרות באנגלית ברמת 4 או 5 יח"ל,
  5. הצלחה במבחן התאמה.

תינתן עדיפות לתלמידות בעלות הישגים גבוהים יותר במבחני בגרות במתמטיקה.

תנאי הקבלה במסלול פסיכומטרי:

  1. ציון משולב 540 ומעלה,
  2. בגרות במתמטיקה ברמת 5 יח"ל בציון 70 ומעלה או ברמת 4 יח"ל בציון 80 ומעלה,
  3. הצלחה במבחן התאמה.

 

תינתן עדיפות לתלמידות בעלות ציונים גבוהים יותר במבחני בגרות במתמטיקה, ולתלמידות שצברו לפחות 100 נקודות בחלק הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית.

 

גב' בוטמן אסתר שפרה

גב' בליזניאנסקי ויקי

גב' בליניצקי רעות

גב' הרשקוביץ לילך

ד"ר זקס רחל לאה

גב' עוקבי חיה מושקא

ד"ר צבי זהבה

ד"ר קובלר שרית

גב' קוט חנה

גב' קפלן חנה

ד"ר רובינסון מיטל

גב' שפוצ'ניק קלרה

רכזת התמחות מתמטיקה הגב' ויקי בליזניאנסקי

targilim@gmail.com