התמחות מתמטיקה

התמחות מתמטיקה ותושב"ע בביה"ס היסודי

ראש התמחות מתמטיקה
הגב' ויקי בליזניאנסקי

targilim@gmail.com

      סוג התעודה: תעודת ממ"ס בכיר + B.Ed (בשיתוף מכללה אקדמית*)
     * בכפוף לאישור משה"ח והמל"ג

הכשרת מורות מקצועיות לתושב"ע ולמתמטיקה לביה"ס היסודי.

המסלול הוא ארבע-שנתי.

הלימודים מתקיימים במכללת בית רבקה במשך שלוש שנים.

בשנה הרביעית הלימודים מתקיימים במכללת "שאנן".

הלימודים מקנים תואר ראשון בהוראת מתמטיקה ותושב"ע בביה"ס היסודי (כיתות ג'-ו').

התנסות בתושב"ע- בשנה א.
התנסות במתמטיקה: שנה ב.
התנסות גם בתושב"ע וגם במתמטיקה: שנה ג'.

 יום עיון שנתי לפי התמחויות לכל המכללה. ביום זה מתקיימים הרצאות ו\או סדנאות במתמטיקה לתלמידות ההתמחות

 

 

תנאי הקבלה:

ניתן להתקבל ללימודי ההתמחות על בסיס תעודת בגרות איכותית או על בסיס ציון מבחן פסיכומטרי ובגרות.

מסלול תעודת בגרות איכותית דורש:
1. ממוצע בגרות 92 ומעלה.
2. בגרות באנגלית ברמת 4 או 5 יח"ל.
3. בגרות במתמטיקה ברמת 4 או 5 יח"ל עם ציון 80 לפחת ב-4 יח"ל או 70 לפחות ב-5 יח"ל.
4. תינתן עדיפות לתלמידות בעלות הישגים גבוהים יותר במבחני בגרות במתמטיקה.
5. בגרות ברמת 5 יח"ל במקצוע מדעי מוגבר.
6. הצלחה במבחן התאמה.

 

מסלול פסיכומטרי דורש:
1. ציון משולב 540 ומעלה.
2. בגרות במתמטיקה ברמת 4 או 5 יח"ל עם ציון 80 לפחת ב-4 יח"ל או 70 לפחות ב-5 יח"ל.
3. תינתן עדיפות לתלמידות בעלות הישגים גבוהים יותר במבחני בגרות במתמטיקה.
4. תינתן עדיפות לתלמידות שצברו לפחות 100 נקודות בחלק הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית.
5. הצלחה במבחן התאמה.

גב' בליזניאנסקי ויקי
גב' בליניצקי רעות
גב' זקס רחל לאה
גב' טייטלבאום ליבי
גב' כהן תרצה חנה
גב' מאיר חדווה
גב' מרזל רחל שושנה
גב' נפחא רחל
גב' סלמון בתיה

גב' עוקבי חיה מושקא
גב' פלג נצחיה
גב' צבי זהבה
גב' רוכברגר רבקה
גב' שלו מרינה
גב' שפוצ'ניק קלרה

 

רכזת התמחות מתמטיקה הגב' ויקי בליזניאנסקי

targilim@gmail.com