התמחות מתמטיקה חט"ב

התמחות מתמטיקה חט"ב

רכזות ההתמחות


גב' ויקי בליזניאנסקי

targilim@gmail.com


ד"ר רוחי זקס

Rochiezaks@gmail.com

 סוג התעודה:

תעודת ממ"ס בכיר + B.Ed (בשיתוף מכללה אקדמית*)

       * בכפוף לאישור משה"ח והמל"ג 

הכשרת מורות מקצועיות למתמטיקה לחטיבת הביניים.

המסלול מיועד לאוהבות מתמטיקה שהצליחו בלימודי מתמטיקה בבית-הספר, ועומדות בתנאי הקבלה. מועמדות השואפות למצוינות, חובבות אתגרים, רציניות ומוכנות להשקיע בלימודים הן בהרצאות במכללה והן בתרגול בבית.

המסלול הוא חד חוגי. 

מסלול הלימודים ארבע-שנתי, שלוש שנים במכללת בית- רבקה ושנה נוספת במכללת שאנן. בוגרות התוכנית מקבלות תואר ראשון B.Ed. בהוראת מתמטיקה בחטיבת-הביניים ותעודת הוראה.

לקבלת התואר בהוראת מתמטיקה בחטיבת הביניים נדרש 49 ש"ש קורסים דיסציפלינריים במתמטיקה, 19 ש"ש ידע פדגוגי ייחודי להוראת המתמטיקה ובנוסף קורסים של חינוך כללי והתנסות מעשית בהוראה

קורסים דיסציפלינריים: 

אלגברה לינארית 2 ש"ש

תורת המספרים 2 ש"ש

חשבון דיפרנציאלי א' 4 ש"ש

תורת הקבוצות 2 ש"ש

לוגיקה מתמטית 1 ש"ש

בניות הנדסיות 1 ש"ש

הנדסה אנליטית מתקדמת 2 ש"ש

בעיות נבחרות באלגברה 2 ש"ש

בעיות נבחרות בהנדסת המישור 2 ש"ש

הנדסת המרחב 2 ש"ש

אנליזה נומרית 2 ש"ש

הסטוריה של מתמטיקה 1 ש"ש

מבוא לסטטיסטיקה 2 ש"ש

מספרים מרוכבים 1 ש"ש

תורת הוקטורים 2 ש"ש

הסתברות 2 ש"ש

מתמטיקה בדידה 1 ש"ש

חשבון דיפרנציאלי ב' 4 ש"ש

בעיות נבחרות בהנדסת המרחב 1 ש"ש

אלגברה מודרנית 2 ש"ש

בעיות נבחרות באנליזה 2 ש"ש

משוואות דיפרנציאליות רגילות 2 ש"ש

משוואות דיפרנציאליות חלקיות 2 ש"ש

מבוא לטופולוגיה 1 ש"ש

תורת המשחקים 1 ש"ש

סמינריון במתמטיקה 3 ש"ש

קורסים פדגוגיים:

פדגוגיה ודידקטיקה של הוראת יסודות גיאומטריה אנליטית 1 ש"ש

הוראת גיאומטריה אוקלידית בביה"ס העל יסודי א 1 ש"ש

הוראת גיאומטריה אוקלידית בביה"ס העל יסודי ב 1 ש"ש

דידקטיקה ופדגוגיה של הוראת הטריגונומטריה בחטיבה העליונה א' 1 ש"ש

דידקטיקה ופדגוגיה של הוראת הטריגונומטריה בחטיבה העליונה ב' 1 ש"ש

פדגוגיה של הוראת האלגברה בביה"ס העל יסודי 2 ש"ש

מתודיקה להוראת המתמטיקה 1 2 ש"ש

שילוב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה 1 ש"ש

מתודיקה להוראת המתמטיקה 2 1 ש"ש

סמינריון בחינוך מתמטי  3 ש"ש

מתודיקה להוראת המתמטיקה 3 2 ש"ש

הכרת אתרים ותוכניות ממוחשבות להוראת המתמטיקה 1 ש"ש

הערכת הישגים במתמטיקה 1 ש"ש

אוריינות ומחקר:

שיטות מחקר כמותיות ואיכותיות בחינוך המתמטי 2 ש"ש

אוריינות אקדמית 1 ש"ש

מחקר פעולה בהוראת המתמטיקה 1 ש"ש

בה מתוקשבת 1 ש"ש

  • תוכנית זו בהליך בנייה וייתכנו בה שינויים ע״פ דרישת המל״ג ומשה״ח

התמחות מתמטיקה חט"ב היא חד-חוגית ולכן העבודה מעשית מתמקדת בהוראת המתמטיקה לחט"ב ולתיכון.

 

בשנה א' סמסטר ב' העבודה מעשית היא קבוצתית.

 

בשנה ב' סמסטר א' העבודה מעשית נעשית במסגרת 'אקדמיה כיתה'.

בשנים אלו הסטודנטיות נדרשות לצפיה פעילה ומשמעותית, להוראת שיעורים, לפרטני ולפעילות מתמטית חוויתית בבית הספר המאמן.

 

בשנה ג' הסטודנטיות משתלבות בחטיבות ביניים ובתיכונים ברחבי הארץ לשעות קבועות שלהן להוראה בכיתה ולפרטני.

במסגרת יום עיון מכללתי נערכות הרצאות העשרה וסדנאות לסטודנטיות התמחות המתמטיקה בהובלת מרצים אורחים, מתמטיקאים וחוקרי חינוך מתמטי. בסיורים לימודיים בליווי המדריכות הפדגוגיות מבקרות הסטודנטיות במרכזים ובבתי -ספר שבהם מתקיימת דרכי למידה מגוונות וחדשניות.

הקבלה ללימודי ההתמחות להוראת מתמטיקה בחטיבת-הביניים באחד משני המסלולים:

תנאי הקבלה במסלול תעודת בגרות איכותית:

  1. ממוצע בגרות 100 ומעלה,
  2. בגרות במתמטיקה ברמת 5 יח"ל בציון 70 ומעלה או ברמת 4 יח"ל בציון 80 ומעלה,
  3. בגרות ברמת 5 יח"ל במקצוע מדעי מוגבר,
  4. בגרות באנגלית ברמת 4 או 5 יח"ל,
  5. הצלחה במבחן התאמה.

תינתן עדיפות לתלמידות בעלות ציונים גבוהים יותר במבחני בגרות במתמטיקה.

תנאי הקבלה במסלול פסיכומטרי:

  1. ציון משולב 540 ומעלה,
  2. בגרות במתמטיקה ברמת 5 יח"ל בציון 70 ומעלה או ברמת 4 יח"ל בציון 80 ומעלה,
  3. הצלחה במבחן התאמה,

תינתן עדיפות לתלמידות בעלות ציונים גבוהים יותר במבחני בגרות במתמטיקה, ולתלמידות שצברו לפחות 110 נקודות בחלק הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית.

 

גב' בוטמן אסתר שפרה

גב' בליזניאנסקי ויקי

גב' בליניצקי רעות

גב' הרשקוביץ לילך

ד"ר וייס רבקה

ד"ר זקס רחל לאה

גב' טורנהיים רחל

גב' כהן תרצה חנה

גב' מאיר חדווה

גב' מרזל רחל שושנה

גב' נפחא רחל

גב' עוקבי חיה מושקא

ד"ר צבי זהבה

ד"ר קובלר שרית

גב' קוט חנה

ד"ר רובינסון מיטל

גב' שפוצ'ניק קלרה

רכזת מתמטיקה:  גב' ויקי בליזניאנסקי
                                  מייל ליצירת קשר: targilim@gmail.com