התמחות מתמטיקה חט"ב

התמחות מתמטיקה חט"ב

ראש ההתמחות גב' ויקי בליזניאנסקי

targilim@gmail.com

 סוג התעודה: תעודת ממ"ס בכיר + B.Ed (בשיתוף מכללה אקדמית*)

       * בכפוף לאישור משה"ח והמל"ג 

הכשרת מורות מקצועיות למתמטיקה לחטיבת הביניים.

המסלול הוא 4 שנתי.
הלימודים מתקיימים במכללת בית רבקה במשך 3 שנים ובשנה ד' הלימודים מתקיימים במכללת "שאנן" בסופם מקבלים תואר ראשון בהוראת מתמטיקה בחטיבת הביניים.

התמחות מתמטיקה חט"ב היא חד-חוגית ולכן העבודה מעשית מתמקדת בהוראת המתמטיקה לחט"ב ולתיכון.

 

בשנה א' סמסטר ב' העבודה מעשית היא קבוצתית.

 

בשנה ב' סמסטר א' העבודה מעשית נעשית במסגרת 'אקדמיה כיתה'.

בשנים אלו הסטודנטיות נדרשות לצפיה פעילה ומשמעותית, להוראת שיעורים, לפרטני ולפעילות מתמטית חוויתית בבית הספר המאמן.

 

בשנה ג' הסטודנטיות משתלבות בחטיבות ביניים ובתיכונים ברחבי הארץ לשעות קבועות שלהן להוראה בכיתה ולפרטני.

יום עיון שנתי לפי התמחויות לכל המכללה. ביום זה מתקיימים הרצאות ו\או סדנאות במתמטיקה לתלמידות ההתמחות.

ניתן להתקבל ללימודי ההתמחות על בסיס תעודת בגרות איכותית או על בסיס ציון מבחן פסיכומטרי ובגרות.

 

  1. ממוצע בגרות 100 ומעלה או ציון פסיכומטרי משולב 540 ומעלה
  2. בגרות באנגלית ברמת 4 או 5 יח"ל
  3. בגרות במתמטיקה ברמת 4 או 5 יח"ל עם ציון 80 לפחת ב-4 יח"ל או 70 לפחות ב-5 יח"ל.
  4. תינתן עדיפות לתלמידות בעלות הישגים גבוהים יותר במבחני בגרות במתמטיקה.
  5. בגרות ברמת 5 יח"ל במקצוע מדעי מוגבר במקרה של כניסה על בסיס ציון פסיכומטרי תינתן עדיפות לתלמידות שצברו לפחות 110 נקודות בחלק הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית.
  6. הצלחה במבחן התאמה.

 

גב' בליזניאנסקי ויקי
גב' בליניצקי רעות
גב' זקס רחל לאה
גב' טייטלבאום ליבי
גב' כהן תרצה חנה
גב' מאיר חדווה
גב' מרזל רחל שושנה
גב' נפחא רחל
גב' סלמון בתיה
גב' עוקבי חיה מושקא
גב' פלג נצחיה
גב' צבי זהבה
גב' רוכברגר רבקה
גב' שלו מרינה
גב' שפוצ'ניק קלרה

רכזת מתמטיקה:  גב' ויקי בליזניאנסקי
                                  מייל ליצירת קשר: targilim@gmail.com