התמחות מתמטיקה חט"ב

התמחות מתמטיקה חט"ב

ראש ההתמחות
גב' ויקי בליזניאנסקי

targilim@gmail.com

 סוג התעודה:

תעודת ממ"ס בכיר + B.Ed (בשיתוף מכללה אקדמית*)

       * בכפוף לאישור משה"ח והמל"ג 

הכשרת מורות מקצועיות למתמטיקה לחטיבת הביניים.

מבנה הלימודים  לשנה"ל תשפ"ב*

המסלול הוא חד חוגי. לקבלת התואר נדרש ללמוד 49 ש"ש של לימודים דיסציפלינריים במתמטיקה, 18  ש"ש קורסים של ידע פדגוגי יחודי להוראת המתמטיקה ו-4 ש"ש קורסים של אוריינות מחקר בחינוך המתמטי. בנוסף נדרשים קורסים של חינוך כללי והתנסות מעשית בהוראה.

קורסים דיסציפלינריים: 

אלגברה לינארית 2 ש"ש

תורת המספרים 2 ש"ש

חשבון דיפרנציאלי א' 4 ש"ש

תורת הקבוצות 2 ש"ש

לוגיקה מתמטית 1 ש"ש

בניות הנדסיות 1 ש"ש

הנדסה אנליטית מתקדמת 2 ש"ש

בעיות נבחרות באלגברה 2 ש"ש

בעיות נבחרות בהנדסת המישור 2 ש"ש

הנדסת המרחב 2 ש"ש

אנליזה נומרית 2 ש"ש

הסטוריה של מתמטיקה 1 ש"ש

מבוא לסטטיסטיקה 2 ש"ש

מספרים מרוכבים 1 ש"ש

תורת הוקטורים 2 ש"ש

הסתברות 2 ש"ש

מתמטיקה בדידה 1 ש"ש

חשבון דיפרנציאלי ב' 4 ש"ש

בעיות נבחרות בהנדסת המרחב 1 ש"ש

אלגברה מודרנית 2 ש"ש

בעיות נבחרות באנליזה 2 ש"ש

משוואות דיפרנציאליות רגילות 2 ש"ש

משוואות דיפרנציאליות חלקיות 2 ש"ש

מבוא לטופולוגיה 1 ש"ש

תורת המשחקים 1 ש"ש

סמינריון במתמטיקה 3 ש"ש

קורסים פדגוגיים:

פדגוגיה ודידקטיקה של הוראת יסודות גיאומטריה אנליטית 1 ש"ש

הוראת גיאומטריה אוקלידית בביה"ס העל יסודי א 1 ש"ש

הוראת גיאומטריה אוקלידית בביה"ס העל יסודי ב 1 ש"ש

דידקטיקה ופדגוגיה של הוראת הטריגונומטריה בחטיבה העליונה א' 1 ש"ש

דידקטיקה ופדגוגיה של הוראת הטריגונומטריה בחטיבה העליונה ב' 1 ש"ש

פדגוגיה של הוראת האלגברה בביה"ס העל יסודי 2 ש"ש

מתודיקה להוראת המתמטיקה 1 2 ש"ש

שילוב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה 1 ש"ש

מתודיקה להוראת המתמטיקה 2 1 ש"ש

סמינריון בחינוך מתמטי  3 ש"ש

מתודיקה להוראת המתמטיקה 3 2 ש"ש

הכרת אתרים ותוכניות ממוחשבות להוראת המתמטיקה 1 ש"ש

הערכת הישגים במתמטיקה 1 ש"ש

אוריינות ומחקר:

שיטות מחקר כמותיות ואיכותיות בחינוך המתמטי 2 ש"ש

אוריינות אקדמית 1 ש"ש

מחקר פעולה בהוראת המתמטיקה 1 ש"ש

בה מתוקשבת 1 ש"ש

  • תוכנית זו בהליך בנייה וייתכנו בה שינויים ע״פ דרישת המל״ג ומשה״ח

התמחות מתמטיקה חט"ב היא חד-חוגית ולכן העבודה מעשית מתמקדת בהוראת המתמטיקה לחט"ב ולתיכון.

 

בשנה א' סמסטר ב' העבודה מעשית היא קבוצתית.

 

בשנה ב' סמסטר א' העבודה מעשית נעשית במסגרת 'אקדמיה כיתה'.

בשנים אלו הסטודנטיות נדרשות לצפיה פעילה ומשמעותית, להוראת שיעורים, לפרטני ולפעילות מתמטית חוויתית בבית הספר המאמן.

 

בשנה ג' הסטודנטיות משתלבות בחטיבות ביניים ובתיכונים ברחבי הארץ לשעות קבועות שלהן להוראה בכיתה ולפרטני.

יום עיון שנתי לפי התמחויות לכל המכללה. ביום זה מתקיימים הרצאות ו\או סדנאות במתמטיקה לתלמידות ההתמחות.

ניתן להתקבל ללימודי ההתמחות על בסיס תעודת בגרות איכותית או על בסיס ציון מבחן פסיכומטרי ובגרות.

 

  1. ממוצע בגרות 100 ומעלה או ציון פסיכומטרי משולב 540 ומעלה
  2. בגרות באנגלית ברמת 4 או 5 יח"ל
  3. בגרות במתמטיקה ברמת 4 או 5 יח"ל עם ציון 80 לפחת ב-4 יח"ל או 70 לפחות ב-5 יח"ל.
  4. תינתן עדיפות לתלמידות בעלות הישגים גבוהים יותר במבחני בגרות במתמטיקה.
  5. בגרות ברמת 5 יח"ל במקצוע מדעי מוגבר במקרה של כניסה על בסיס ציון פסיכומטרי תינתן עדיפות לתלמידות שצברו לפחות 110 נקודות בחלק הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית.
  6. הצלחה במבחן התאמה.

 

גב' בליזניאנסקי ויקי
גב' בליניצקי רעות
גב' זקס רחל לאה
גב' טייטלבאום ליבי
גב' כהן תרצה חנה
גב' מאיר חדווה
גב' מרזל רחל שושנה
גב' נפחא רחל
גב' סלמון בתיה
גב' עוקבי חיה מושקא
גב' פלג נצחיה
גב' צבי זהבה
גב' רוכברגר רבקה
גב' שלו מרינה
גב' שפוצ'ניק קלרה

רכזת מתמטיקה:  גב' ויקי בליזניאנסקי
                                  מייל ליצירת קשר: targilim@gmail.com