התמחות חינוך מיוחד

התמחות חינוך מיוחד

ראש החוג הגב' נורית פרופ

054-4940833

nurit.propp@gmail.com

      סוג התעודה: תעודת ממ"ס בכיר + B.Ed (בשיתוף מכללה אקדמית*)
     * בכפוף לאישור משה"ח והמל"ג

המסלול לחינוך מיוחד ב"מכללת "בית רבקה" שוקד לטפח מורות מקצועיות בתחום החינוך המיוחד, בעלות רגישות מקצועית לצד אישיות חינוכית איתנה ואיכותית.
תוכנית הלימודים במסלול מכשירה את הלומדות להוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים ומוגבלויות ברמת שכיחות גבוהה ונמוכה, בכיתות א-י"ב (גילאי 6-21).

המסלול מכשיר מחנכות מקצועיות, יצירתיות וגמישות שיבחנו את המיוחד שבכל תלמיד תוך ראיית הכלל בכיתה ההטרוגנית, על פי גישת החינוך המכיל. הלומדות יתאימו את דרך הוראתן לצרכים וליכולות של כל אחד מתלמידיהן תוך שימוש בשיטות ובמיומנויות חדשות, ובזיקה למחויבות של חסידות חב"ד.

שנה א':
ליקויי קריאה וכתיבה- תיאוריה ואבחון- גב' נורית פרופ
הוראה מתקנת בקריאה וכתיבה- גב' נורית פרופ
תכנון לימודים בחינוך הלשוני- גב' מירי גורליק
הפרעה על הרצף האוטיסטי: היבטים תקשורתיים, קוגניטיביים, חברתיים וחינוכיים- ד"ר עטרה פישר
יישומן של תוכניות הליבה בחינוך המיוחד לתלמידים עם מוגבלויות קשות- גב' נחמה גרלנטר
ביבליותרפיה- גב' אורטל דישון
הפרעת למידה ספציפית (לקויות למידה): היבטים תיאורטיים וחינוכיים- לימודיים – גב' קרן חרל"פ
אוכלוסיות בחינוך המיוחד- גב' אפרת פרנקל
המערכת המשפחתית של התלמיד עם צרכים מיוחדים- בכפ"ח: גב' נורית פרופ, (בצפת: גב' ריקי קיסין)
הפילוסופיה של החנו"מ- בכפ"ח: גב' נורית פרופ, (בצפת: גב' רחל נוטיק)
הוראה רב תחומית במקצועות עתירי מלל- גב' נחמי גופין
למידה עצמית תוך היתנסות והיכרות עם המוגבלויות השונות- פרוייקט "מעגל החסד"- חונכות תלמידים עם צרכים מיוחדים – בכפ"ח: גב' יפעת בן נון (בצפת: גב' נאורה מזרחי)
הוראת התושב"ע בחנו"מ- גב' אסתר דרחי
טיפוח שפה באמצעות תווך- גב' נחמי גופין
יסודות הקריאה והתפתחות הקריאה- גב' נורית פרופ

שנה ב':
סדנת הוראה מתקנת בחשבון- גב' ליאת חג'בי
חינוך אומנותי לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים- ד"ר עטרה פישר
הפרעת קשב: אפיונים קוגניטיביים, פסיכו חברתיים וחינוכיים- גב' אירית גלנץ
ליקויי שפה והפרעות בתקשורת- גב' אפרת פרנקל

שנה ג':
התלמיד עם צרכים מיוחדים- היבטים נוירופיזיולוגיים- ד"ר דבורה מטס
אסטרטגיות למידה והבנה- גב' רחל כהן
סמינריון- אסטרטגיות הוראה וטיפול בלקויות קשות- גב' רחל כהן וגב' יפעת בן נון
פסיכופתולוגיה- ד"ר אסנת רובין
הילד במרקם משפחתי בעייתי- גב' מיכל ורד
תוכניות לימודים בחינוך המיוחד- גב' קהת בת עמי
מחשב וטכנולוגיות תומכות בחינוך המיוחד- גב' שרה וייסברג וגב' רחל אייזנבך
אבחונים- התפתחות השיח האורייני- גב' נורית פרופ

בשנה א'- התנסות ייחודית דיסציפלינרית בתחומי החנו"מ:
עבודה מעשית בכיתות משלבות ומקדמות (יום אחד בשבוע בין השעות 8:00-14:00).
פרוייקט "מעגל החסד"- חונכות של תלמיד עם צרכים מיוחדים (לקות מורכבת) בשעות אחה"צ (שעתיים בשבוע).

בשנה ב'- התנסות כללית בתושב"ע (יום אחד בשבוע).

בשנה ג'- התנסות ייחודית דיסציפלינרית בתחומי החנו"מ והתנסות בתושב"ע (יומיים):
עבודה מעשית בבתי ספר לחינוך מיוחד או בכיתות מקדמות (יום מלא 8:00-14:00).
עבודה מעשית בתושב"ע (ביום ניפרד).

במסלול החנו"מ התלמידות מבקרות במוסדות לחנו"מ, ונחשפות לקשת הרחבה של תלמידים עם צרכים מיוחדים. כמו כן, חשיפה לתחומים המשיקים לחנו"מ כגון: טיפולים פרה רפואיים באמצעות מפגשים עם הצוות הטיפולי וביקור במרכזים טיפוליים.
במסלול החנ"מ מתקיים במהלך השנה יום עיון דיסצפלינרי, וחשיפה למומחי תחום בחנו"מ הן משדה החינוך והן מהאקדמיה.

ציון משולב:

נדרש ציון משולב 540. שקלול הציון המשולב יערך לפי ההרכב הבא: 50% ציוני הבגרות; 50% ציון הפסיכומטרי.

 

ניתן להתקבל ללימודים על סמך ההרכב והציונים של תעודת הבגרות, ללא מבחן פסיכומטרי, בכפוף לתנאים הבאים:  

  • 4-5 יחידות אנגלית.
  • 5 יח"ל במקצוע מוגבר.
  • ממוצע בגרויות 100 ומעלה.

 

באם הציון המשולב הוא 540 או ממוצע הבגרויות הוא 100 בנוסף לתנאים שלעיל, ניתן להמשיך את תהליך הקבלה למסלול חנו"מ כדלקמן:

  1. עמידה במבחן התאמה שנערך בתיכון.
  2. ראיון קבוצתי בני חברי וועדת הקבלה למסלול.
  3. קריאת מאמר וניתוחו.
  4. מטלת כתיבה.

 

יש להביא את המסמכים הבאים לפני הראיון:

  1. תעודות כיתות י"א וי"ב.
  2. תמונת פספורט.
  3. מומלץ להביא המלצה/ות בנוגע לכישורים של התלמידה או התנדבות בקרב אוכלוסיית הילדים עם צרכים מיוחדים.

גב' מירי גורליק

ד"ר עטרה פישר

גב' נחמה גרלנטר

גב' אורטל דישון

גב' קרן חרל"פ

גב' אפרת פרנקל

גב' נורית פרופ

גב' ריקי קיסין (צפת)

גב' רחל נוטיק (צפת)

גב' נחמי גופין

גב' יפעת בן נון.

גב' אסתר דרחי

גב' רעיה לוי

גב' אירית גלנץ

ד"ר דבורה מטס

גב' רחל כהן

ד"ר אסנת רובין

גב' קהת בת עמי

גב' שרה וייסברג 

גב' רחל אייזנבך

גב' נאורה מזרחי (צפת)

גב' דינה רייכמן (צפת)

גב' דבורה בוטמן

גב' ליזיק נפרסטק

הגב' נורית פרופ
כתובת מייל: nurit.propp@gmail.com