Search
Close this search box.

התמחות חינוך בלתי פורמלי

התמחות בתושב"ע ובחינוך בלתי-פורמלי

ראש ההתמחות
הגב' אסתי גופין

050-6619063

mbrchbf@gmail.com

שעות קבלת קהל:

ימים א', ב', ד' בתאום מראש.

סוג התעודה:

תעודת ממ"ס בכיר + B.Ed (בשיתוף מכללה אקדמית*)
     * בכפוף לאישור משה"ח והמל"ג

ההתמחות בתורה שבעל-פה ובחינוך הבלתי-פורמלי נועדה להכשיר מנהיגות חינוכית-חברתית לניהול תוכניות בבתי הספר, במחלקות הנוער ברשויות המקומיות, במרכזים קהילתיים, בתנועות נוער, בארגוני נוער, במתנ"סים ובעמותות וכן להוביל תוכניות לפיתוח מנהיגות נוער ובניהול מתנדבים ברשויות המקומיות ארגונים.

התוכנית כוללת:
מפגשים עם בעלי תפקידים ומנהיגים פורצי דרך בחברה ובקהילה.
היכרות עם ארגונים בחברה ומערכות בחינוך הבלתי פורמאלי.
התנסות בקידום וניהול פרויקטים בשטח.
לימוד טכניקות, כלים תקשורתיים ופרקטיקות מעשיות של אימון אישי.
– רכישת ידע אקדמי בקורסים כגון: פיתוח תפיסת תפקיד של מנהיג חברתי, תכנון, פיתוח והערכת תוכניות חברתיות קהילתיות, יזמות וחדשנות, פיתוח מנהיגות נוער ועוד.

ארבע תעודות במסלול זה:
– בוגר בחינוך בלתי פורמאלי ובהוראת תושבע"פ בחינוך על יסודי (B.Ed.)
– תעודת הוראה.
– תעודת עובד חינוך.
– תעודת בוגר קורס אימון (קואצ'ינג).

שנה א'- מבואות
מבוא לחינוך בלתי פורמלי
מבוא לנוער במצבי סיכון
סוציולוגיה של גיל הנעורים
מבוא לגישה קהילתית
ארגונים ומערכות בחינוך החברתי-קהילתי
הקבוצה- תהליכים ודרכי עבודה
תאוריה ומעשה בחינוך ערכי
תורת הפנאי וצריכת המדיה
תנועות נוער * בחירה
המגזר השלישי והחברה האזרחית * בחירה
שנה ב' – התמחות
הסביבה המשפחתית, החברתית והקהילתית של המתבגר
המתבגר הדתי – מאפיינים ודרכי התמודדות
מתודות בלתי פורמליות ככלי בעבודה החינוכית
מיומנויות הדרכה והנחיה
עבודה חינוכית עם מתבגרים: סוגיות חברתיות תרבותיות
סוגיות נבחרות בחינוך חברתי אקטיביסטי
פיתוח מנהיגות נוער
פיתוח אקלים מיטבי כדרך למניעת התנהגויות בסיכון
שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה
שנה ג'- קורסי הרחבה והעמקה
פיתוח , יישום, ניהול והערכת פרויקטים חינוכיים-פרויקט סיכום 
פיתוח תפיסת התפקיד של עובד חינוך בקהילה 
תכניות חברתיות-קהילתיות בחינוך הממלכתי דתי 
סוגיות נבחרות בחינוך נוער דתי – סמינריון 

שנה א'-
הכרת ארגוני חינוך בלתי פורמליים- סיורים
הכשרה מעשית בתושב"ע א'.


שנה ב'-
פרויקט קבוצתי לנוער
הכשרה מעשית בתושב"ע ב'.

 

שנה ג'-
הנחיית פרויקט/ מיזם חינוכי בחינוך חברתי קהילתי
הכשרה מעשית בתושב"ע ג'.

סיורים בארגוני חינוך בלתי פורמליים.
מרצים אורחים- מפגשים עם דמיות משמעותיות- פאנלים.
ימי עיון.

ממוצע בגרויות מעל 100.

מבדק קבלה.

ראיון אישי.

גב' עדי צביאלי

ד"ר מירב סלקובסקי

ד"ר גיטה רוקח

ד"ר שלומית דקל

גב' אסתי גופין

גב' גילה בורשטיין

ד"ר יהודית לנדא

ד"ר אסתר כלפון

ד"ר ציפי בורשטיין

 הגב' אסתי גופין – 050-6619063