הקהל את השליחות

 

ביום שני יא כסליו נערך מפגש מאחד ומעצים לבנות השליחות בארץ בבית חב"ד בגני תקוה.


המפגש נפתח בדברי ברכה ע"י הרב גרשון שנור . הרב שנור הדגיש את האור הקטן- גדול שכל אחת מהשליחות מדליקה בבית הספר דווקא בזמן שבו החושך כל כך גדול וההתנגדות לכל עניין שקשור לדת גוברת.
בהמשך שיתפה אותנו הגב מיכל עזריה בסיפורה האישי. בית הספר שלהבות חב"ד בקומה השנייה בביתה הפרטי. הגב מיכל העצימה את התרומה של חב"ד לחינוך ילדי ישראל. בנותיה לומדות בבית הספר שלהבות חב"ד שבביתן ובזכותן הבית כולו מתקדם אט אט בקיום תורה ומצוות. הגב מיכל יחד עם קבוצת הורים נוספת פעילה ועושה כל מאמץ לקבלת היתר מהעירייה לבניית מבנה מתאים.


כמו כן השתתפו השליחות בסדנאות חוויתית ויצירתיות , בסדנא " עושים כלי" יצרו השליחות ספל מעוטר עם כיתוביות שהן ניסחו תובנה על השליחות שלהן.


בסדנא " מגשימים חלום עם בלון" הודגמו דרכים שונות לעיצוב סביבה לימודית בשליחות.
המפגש הסתיים בהתוועדות מפעילה. השליחות הכינו משחק מקוון הכולל התייחסות אישית להיגדים , מצבים בשליחות. השליחות שיתפו בחוויות ובעשיה שלהן.


במשוב אנונימי מקוון שנערך לאחר המפגש. ציינו השליחות את התרומה הגדולה של המפגש להמשך תנופה ועשיה. אחת השליחות כתבה רק עכשיו אני מתחילה להבין כמה צריכים אותנו .