הווי חסידי

הווי חסידי

מכללת "בית רבקה", היא מכללה חסידית חב"דית, המתנהלת לאור הדרכותיו של הרבי מליובאוויטש. המכללה מתייחדת משאר המוסדות להכשרת עובדי הוראה, בכך שאינה משמשת רק כמוסד מכשיר תלמידות להוראה, אלא כבית היוצר החינוכי לבנות חב"ד, המחנך את הבאות בשעריו ללכת בדרכי החסידות ולהתנהג ברוחה של חסידות חב"ד.

בשיחותיו ובאיגרותיו מתייחס הרבי למוסדות "בית רבקה" כאל בסיס ויסוד בניין כלל ישראל. בהיותם מוסדות חינוך לבנות ישראל, הם מכינים אותן למילוי שליחותן החשובה כ"עקרת הבית" –  עיקר ויסוד "הבית היהודי". ביתה הפרטי של כל אחת, ואף ביתו של כלל ישראל, כפי שהוא מואר במאור שבתורה, תורת החסידות.

אי לכך, רואה המכללה את ייעודה בהקניית חינוך חסידי פנימי לתלמידות הבאות בשעריה ובהנחלת מורשת חסידות חב"ד לדורות הבאים. הדבר מתבטא במישורים שונים:

הקורסים 

דגש מיוחד מושם על שיעורים מעמיקים בנושאים שונים בתורת החסידות.

ההכשרה להוראה 

חלק מן ההתנסות בהוראה משולב בפעילות 'מבצעים', פעילות המשלבת אימוני הוראה יחד עם פעילות בשטח הפצת היהדות.

ההתנסות בהוראה 

רוב בתי הספר המאמנים הם בתי ספר חב"ד הפזורים ברחבי הארץ. המכללה רואה לעצמה שליחות קדושה לסייע ולתמוך בהם, באמצעות תגבור שעות אימוני ההוראה לטובת בתי ספר הסובלים ממצוקת שעות הוראה, תוך מתן יחס מיוחד לבתי ספר המרוחקים ממרכז הארץ.

האווירה החסידית

 הדגשה מיוחדת ניתנת להתנהגות החסידית, הן מההיבט ההשקפתי של 'אמונת צדיקים' – האמונה וההתקשרות ברבי, הן מההיבט הרגשי של 'אהבת ישראל" ועזרה לזולת והן מההיבט המעשי היום יומי של התלמידה – לימוד שיעורים קבועים, תפילה בכוונה, קשר אישי עם משפיעה, פעילות מבצעים אישית בסיוע לבתי חב"ד וכיו"ב והקפדה על כללי הצניעות כיאות לבת החסידית.

יצירות התלמידות 

בעבודת הפרויקטים ובעבודות הגמר מובלט הפן החסידי, אם בבחירת הנושא – בתחום עולמה של החסידות, ואם בפיתוח התייחסות החסידות לכל נושא.

הספריה 

ספרית המכללה עשירה מאוד בתחום הספרות החב"דית. מאות ספרי חסידות של כל אדמו"רי חב"ד לדורותיהם וכל ספרות העזר החב"דית שיצאה לאור נמצאים בהישג יד של כל תלמידה להשאלה ולעיון בספריה.

התוועדויות חסידיות

כל תאריך בלוח השנה החב"די מנוצל לקיום 'אירוע' במכללה. האירועים מהווים את הלב החברתי-חסידי הפועם במכללה, בדמות 'התוועדויות חסידיות' המוסיפות אור וחיות ומלהיבות את הנפש, שבתות שכבתיות, הפסקות חסידיות, מסעות חווייתיים, כנסים, הרצאות ועוד.

חינוך והדרכה 

המורה במכללה הוא/היא גם מחנך/ת כתה. במיוחד המדריכה הפדגוגית, המשמשת כמחנכת בקבוצת ההדרכה. המחנכת מדריכה את התלמידה להתקדמות רוחנית חסידית ועוקבת אחר יישום החינוך החסידי. בראש העשייה החינוכית ניצבות משפיעות השכבה, המובילות ומעצבות את האווירה החסידית במכללה, במעגל השכבתי והכללי.

"שליחות" 

המתכשרת להוראה ב"בית רבקה" סופגת לתוכה את האווירה החסידית, מתחנכת לראות עצמה כ'שליחה', העוסקת בחינוך דור העתיד לערכי היהדות, כפי שהם מוארים בתורת חסידות חב"ד. בוגרות המכללה משמשות כ'שליחות' בפועל לצד בעליהן, בהפעלת בתי חב"ד בארץ וברחבי תבל.

פעילות חינוכית שנתית 

תחת הדרכתן של משפיעות השכבה החינוכיות – הגב' כבי טרעגר – שנה א' , הגב'  נחמי גופין- שנה ב' והגב' חיה אלטהויז- שנה ג' , מתקיימת במכללה פעילות חינוכית רחבת היקף, שמטרתה לחזק את ההליכה בדרכי החסידות וההתקשרות לרבי. בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות אליהן.

במסגרת זו מקיימת המכללה פעילות ענפה בתחומים הבאים: שיעורי תורה, התוועדויות, מבצעים, הרצאות ועוד.

מבצע מיוחד התורם להווי החסידי מתקיים בכל סמסטר. המבצע נושא פרסים ייקרי ערך וכן הגרלות על כרטיסי טיסה לרבי.

נושאי המבצע יעסקו בשיפור עבודתה הפנימית של כל אחת, הן עם עצמה והן עם זולתה, תוך שימת דגש על מטרתו העיקרית של הדור, אותה הציב הרבי: סיום הגלות וכניסה לעידן הגאולה השלימה.

המבצע יתבסס על הנושאים הללו, כפי שהם משתקפים בחסידות בכלל, ובמשנתו של הרבי במיוחד.